Statsansatte kan få egenmeldings-kutt

Alle statsansatte har hatt rett til utvidet egenmelding med den gamle IA-avtalen. Nå kan det bli ulike regler for egenmelding i staten.

I desember ble den nye IA-avtalen underskrevet, og et av punktene er at retten til utvidet egenmelding ved sykdom ikke lenger er en obligatorisk del av avtalen.

Dermed blir det opp til hver enkelt bedrift å avgjøre om denne retten skal gjelde hos dem.

Kan ende med ulik praksis

Staten er en del av IA-avtalen og har hatt utvidet rett til egenmelding, som gir inntil 24 egenmeldingsdager i året. 166.000 personer er ansatt i statlige virksomheter.

Statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke garantere at alle statsansatte vil beholde retten til utvidet egenmelding.

– Virksomhetene er ansvarlig for sykefraværsarbeidet. De må også ta stilling til utvidet rett til egenmelding som en del av dette arbeidet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som en av partene i IA-avtalen, står bak anbefalingen om at dagens IA-virksomheter viderefører retten til utvidet egenmelding. Likevel er det nødvendig å understreke at det er virksomhetene selv som tar den endelige beslutningen, sier han.

Chaffey bekrefter at det kan bety ulike rettigheter for statsansatte i forskjellige etater.

– Ansvaret ligger hos den enkelte virksomhet, noe som kan det medføre at det blir ulik praksis. Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter likevel vurderingen om at utvidet egenmelding kan være et godt virkemiddel i det systematiske sykefraværsarbeidet, sier han.

Avklares i løpet av februar

Chaffey skriver at departementet anbefaler virksomhetene i staten å videreføre rettigheten til 28. februar, og at de gir beskjed til de ansatte om dette så snart som mulig.

– Samtidig er det viktig at partene i virksomhetene bruker tiden til utgangen av februar til å drøfte utvidet rett til egenmelding som ett av tiltakene i det systematiske sykefraværsarbeidet og sammen sikrer høy oppmerksomhet om dette viktige arbeidet fremover. Departementet vil formidle vår anbefaling i en såkalt Personalmelding til virksomhetene, poengterer han.

NTL forventer mer

NTL-leder Kjersti Barsok forventer at staten satser mer på IA-arbeid framover, og mener felles regler i staten er en del av dette:

– Vi forventer at staten har en felles politikk på IA og ikke overlater dette til den enkelte virksomhet. Vi mener staten må ha høye ambisjoner for IA-arbeidet og at dette prioriteres i langt større grad enn det har blitt de siste årene, sier hun. (FriFagbevegelse)