GOD RÅD: Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft fikk i 2015 en svært gyllen bonusavtale.

– Staten må slutte med fete bonuser

Statkraft-direktør Christian Rynning-Tønnesen har nesten fem millioner i fast årslønn og tjente 677.875 i bonus. – Den type eksempler vil jeg helst ikke se, sier Næringskomiteens Geir Pollestad (Sp).

 

Dagsavisen har sett på inntektene til de administrerende direktørene i de store norske heleide statsselskapene under Nærings- og fiskeridepartementet, og sammenlignet med foregående år. (Se full oversikt under).

I fjor viste tallene Dagsavisen hadde hentet ut at topplederlønningene i de statlige selskapene jevnt over hadde gått kraftig opp. Statslederlønningene er ute av kontroll, mente leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp) den gang.

Mindre godtgjørelser

I år er ikke utviklingen like entydig. Flere administrerende direktører går ned i lønn, og færre går opp. Lønnsvekstvinneren er Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd AS, som hadde en årslønn 570.000 høyere enn sin forgjenger, etter at hun tok over i fjor. Administrerende direktør i Argentum Fondsinvestering AS mottok 1,5 millioner mindre i lønn i fjor, noe som skyldes nedgang i «variabel lønn», men har med sin årsinntekt på over 5 millioner kroner likevel til salt i grøten. Ole Øiseth i Kings Bay AS og Bjørnøen AS fortsatte sin moderasjonslinje i fjor, og går svakt ned i lønn for andre år på rad. Øiseth tjener rett over én million kroner i året.

Flere direktører har fått mindre i godtgjørelser utenom fastlønnen.

– Det er positivt om det nå er tegn til moderasjon i de statlige topplederlønningene, men vi kan ikke slippe opp. Om vi skal få den ønskede signaleffekten og reelle effekten må en slik utviklingen vedvare over tid, sier Geir Pollestad (Sp) til Dagsavisen i dag.

Les også: Slik blir familieøkonomien med det nye statsbudsjettet

Vil ha bonus-slutt

Pollestad er inntil det konstitueres en ny ledelse i Næringskomiteen senere denne måneden, menig medlem av komiteen, men det er forventet at han vil bli konstituert som komitéleder for nok en periode.

Spesielt er Senterpartiet-politikeren opptatt av bonusordninger, som flere statsselskapsledere har.

– Jeg mener at staten ikke skal benytte seg av bonuslønn. Det er høyst usikkert om bonuser bidrar til at en leder gjør en bedre jobb. Dessuten er det det prinsipielle i det. Når en direktør har så god lønn, så må det forventes at han eller hun gjør en god jobb. En toppleder skal ikke ha ekstra betalt for det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Naturkraft-bonus

For konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft ble det i 2015 innført en bonusordning begrenset oppad til 25 prosent av fastlønnen. Rynning-Tønnesens faste årslønn er 4.978.414 kroner. I fjor var den opptjente bonusen hans 677.875 kroner.

– Det er den type eksempler jeg helst ikke vil se, sier Pollestad.

Ekstra meningsløst mener han det virker med bonuser i selskaper om Statkraft.

– Vi vet jo at overskudd fra dette selskapet gjerne har bakgrunn i forhold som ligger langt utenfor administrerende direktørs påvirkning, sier Geir Pollestad.

Kommentar: Skål, de som tjener under 150.000 kroner får 100 kroner i skattelette! (Hege Ulstein)

Statsmillionærenes lønnsutvikling

Ambita AS
Administrerende direktør Stig W. Seljeseth.
2015: Mottok 2.044.604 i fastlønn og 185.937 i annen godtgjørelse
Sum årsinntekt: 2.230.541
2016: Mottok 2.106.153 i fastlønn og 192.399 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 2.298.552
Lønnsoppgang: 68.011

Argentum Fondsinvesteringer AS
Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn.
2015: Mottok 4.392.000 i fastlønn og 2.122.000 i variabel lønn, samt 12.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 6.526.000
2016: Mottok kr 4.529.000 i fastlønn, kr 545.000 i variabel lønn for 2014 og 17.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 5.091.000
Lønnsnedgang: 1.435.000

Eksportkreditt Norge AS
Administrerende direktør Otto Søberg (fra 1. desember)
(Jarle Roth fratrådte 30. juni 2016)
2015: Mottok 2.752.000 i fastlønn og 175.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 2.927.000
2016: Otto Søberg mottok 242.000 kroner i fastlønn og 14 000 kroner i annen godtgjørelse for perioden 1.–31. desember.
Tilsvarer sum årsinntekt: 3.072.000
Lønnsøkning: 145.000

Electronic Chart Centre AS
Administrerende direktør Ralph Daber.
2015: Ralph Daber tiltrådte 20. mai, og mottok 675.513 i fastlønn og 9538 i annen godtgjørelse
Sum årsinntekt: 685.051
2016: Mottok 1.092.000  i fastlønn og 15.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 1.107.000
Lønnsutvikling: –

Flytoget AS
Administrerende direktør Linda Bernander Silseth (fratrådte 30. september, Philipp Engedal, tiltrådte 1. januar 2017)
2015: Mottok 2.140.000 i fastlønn, 290.000 i variabel lønn og 138.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 2.568.000
2016: Mottok i løpet av ni måneder kr 1.837.000 i fastlønn og kr 111.000 i annen godtgjørelse.
Sum tilsvarende årsinntekt: 2.597.333
Lønnsøkning: 29.333

GIEK Kredittforsikring AS
Administrerende direktør Erica Blakstad.
2015: Mottok  1.662.197 kroner i fastlønn og 14.716 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 1.676.913
2016: Mottok  1.741.743 kroner i fastlønn, 161.753 kroner i bonus og 22.004 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 1.925.500
Lønnsøkning: 248.587

Innovasjon Norge
Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth
2015: Mottok 2.504.000 i og 12.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 2.516.000
2016: Mottok kr 2.710.000 i fastlønn og 12.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt:  2.722.000
Lønnsøkning: 206.000

Investinor AS
Administrerende direktør Haakon H. Jensen (tiltrådte 17. oktober, etterfølger Geir Ove Kjesbu).
2015: Kjesbu mottok 2.279.000 i fastlønn og 88.000.
Sum årsinntekt: 2.367.000
2016: Mottok fra 17. oktober og ut året kr 587.000 i fastlønn, kr 1000 i annen godtgjørelse.
Sum tilsvarende årsinntekt (cirka): 2.882.400
Lønnsøkning: 455.400

Kings Bay AS
og Bjørnøen AS
Ole Øiseth er administrerende direktør for begge selskapene.
2015: Mottok 931.057 i fastlønn og 69.894 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 1.000.951
2016: Mottok kr 936.045 i fastlønn og 64.631 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 1.000.676
Lønnsnedgang: 275

Mesta AS
Administrerende direktør Kurt Opseth (tiltrådte 8. januar).
2015: Daværende adm. dir. Kristian E. Just mottok 1.763.300 i fastlønn fra konstitueringen 22. april.
Sum årsinntekt for perioden: 1.763.300
2016: Mottok fra 8. januar og ut året 2.800.000 kroner i fastlønn.
Sum årsinntekt for perioden: 2.800.000
Lønnsutvikling: –

Norge sjømatråd AS
Administrerende direktør Renate Larsen (tiltrådte 1. september, etterfølger Terje E. Martinussen).
2015: Terje E. Martinussen mottok 1.839.766 i fastlønn og 14.846 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 1.851.612
2016: Renate Larsen mottok fra 1. september og ut året 808.000 kroner i lønn og andre godtgjørelser.
Sum tilsvarende årsinntekt: 2.424.000
Lønnsøkning: 572.388

Siva SF
Administrerende direktør Espen Susegg.
2015: Mottok 1.824.000 i fastlønn og 842.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 2.666.000
2016: Mottok kr 1.882.000 i fastlønn og 220.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 2.102.000
Lønnsnedgang: 564.000

Statkraft SF
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
2015: Mottok 4.849.680 i fastlønn og 171.722 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 5.021.402
2016: Mottok kr 4.978.414 i fastlønn og 173.511 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 5.151.925
Lønnsøkning: 130.523
*Det ble innført en bonusordning for konsernsjefen i 2015. Ordningen er begrenset oppad til 25 pst. av fastlønn. Opptjent bonus i 2016 for konsernsjefen er 677 875 kroner.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S
Administrerende direktør Wenche Ravlo.
2015: Ravlo tiltrådte 19. februar og mottok 1.596.042 i fastlønn og 177.501 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 1.773.543
2016: Mottok 1.908.868 kroner i fastlønn og 200.392 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 2.109.260
Lønnsøkning: 335.717

Baneservice AS
Administrerende direktør Ingvild Storås
2016: Mottok 2.067.000 kroner i fastlønn og 654.000 kroner i bonus og 169.000 i annen godtgjørelse.
Sum årsinntekt: 2.890.000
Lønnsutvikling: –

Space Norway AS
Administrerende direktør Jostein Rønneberg.
2016: Mottok 1.019.500 kroner i fastlønn for 2016 (gjelder for 10 måneder), samt 63.204 i bilgodtgjørelse.
Sum tilsvarende årsinntekt: 1.299.244
Lønnsutvikling: –