Sykelønn er en kampsak for hjelpepleierne Wenche Aas (t.v.) og Mary Antonypillai, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Ap-kandidat Inger Helene Vaaten og leder Mette Nord i Fagforbundet.

Står sammen om sykelønn

LO-lederen er urolig - vil sikre ytelsene for sine medlemmer i arbeidslivet

Dagens sykelønnsordning med hundre prosent dekning er alfa og omega for at Aas skal klare sine økonomiske forpliktelser i en lengre sykdomsperiode.

– Jeg hadde nok ikke klart meg hvis det hadde blitt kuttet i sykelønnen min. Det hadde vært tøft å få endene til å møtes da. Jeg har hus og bil og trenger penger til mat, sier hun til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Urolig LO-leder

Hun og hjelpepleierkollega Mary Antonypillai ved Stovnerskogen sykehjem i Oslo har nettopp pratet med fagforeningslederne Hans-Christian Gabrielsen i LO og Mette Nord i Fagforbundet. For begge lederne og de 900.000 medlemmene er sykelønn en kjernesak.

– Full lønn under sykdom handler om trygghet for inntekt og trygghet for å betjene gjeld, lån og familie. Hvis Høyre ikke skal gjøre noe med dagens sykelønn, er det grunn til å stille spørsmål om hvorfor det settes ned et utvalg for å gjennomgå ordningen. Derfor er vi urolige, sier LO-lederen til ANB.

Også Inger Helene Vaaten, fagbevegelsens toppkandidat på Arbeiderpartiets Oslo-liste, mener det er viktig å slå ring om sykelønnsordningen.

– Kutt er ingen vei å gå når vi skal inkludere flere. Et kutt i ordningen vil ramme uforholdsmessig kvinner som er lavtlønte og som jobber deltid. Det er urettferdig og dårlig fordelingspolitikk, sier hun.

For hjelpepleiere som Aas og Antonypillai er pensjon, faste stillinger, utfordringer med privatisering og sykelønn de viktigste saken i arbeidslivet

–  Pårørende har reagert på at vi har kommet på jobb med forkjølelse og feber, men vi kan ikke bli hjemme. Kommunen har ikke råd til å leie inn ekstravakter i forbindelse med sykdom eller ferie, hevder hun.

Falskt inntrykk

– Trygghet for jobb og trygghet i jobb. Det går igjen hver gang vi besøker våre medlemmer og tillitsvalgte, sier Gabrielsen, som mener partene i arbeidslivet og myndighetene i fellesskap må jobbe sammen for å redusere sykefraværet.

– Da er det mange andre elementer vi må se på framfor å kytte i ytelsene, påpeker han.

Ifølge stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) må både Gabrielsen og  LO-ledelsen begynne å lytte og lese.

– Det står ingenting i vårt program, verken på en side, i en setning eller i et punkt, om å redusere sykelønnen. Forslaget om å kutte i ordningen ble nedstemt på landsmøtet. LO bruker medlemmenes kontingentpenger på å spre et falskt inntrykk av det som står i Høyres program, sier han til ANB.

Han påpeker at Høyre alltid vil se på hvordan sykelønnsordningen kan bli bedre.

– I løpet av denne stortingsperioden har vi forbedret ordningen i samarbeid med partene. Det skjedde da avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble reforhandlet i 2014. Resultatet ble en mindre byråkratisk for folk og bedrifter. Ordningen ble bedre uten at vi gjorde noe med   ytelsesnivået, sier Heggelund.

(ANB)