Katrine Schrøder Mathisen, daglig leder ved Kråka FUS kulturbarnehage i Moss.

Spisses av hard konkurranse

Private barnehager er mer avhengige av å yte god service for å overleve, mener barnehageleder.

Katrine Schrøder Mathisen, daglig leder ved Kråka FUS kulturbarnehage i Moss, forteller at private barnehager er mer avhengige av å få nok kunder enn kommunale barnehager. Det gjør at de strekker seg lenger, tror hun.

– Vi er nødt til å skape god kvalitet i hele tilbudet vårt og ha gode ansatte, ikke bare med tanke på tilfredsheten til foreldrene. Når det er sagt, så er det klart at servicen får en høyere prioritet når du har en direkte kobling mellom inntektsgrunnlaget ditt og foreldrenes tilfredshet. Nå som det er full barnehagedekning i Moss, er det mer kamp om barna, forteller hun.

Les også: Private barnehager slår de kommunale barnehagene

Viktigere enn lokaler

Anne Halmeid er én av foreldrene som har et barn i Kråka FUS kulturbarnehage. Hun har også erfaring med en kommunal barnehage fra sitt eldste barn. Moren har ikke noe negativt å si om det kommunale tilbudet, men mener det private er hakket bedre.

– De private virker mer opptatte av å samhandle med foreldrene hvordan barna har det. Det synes jeg er veldig viktig, sier hun.

Moren peker også på mattilbudet som jevnt over bedre i den private sektoren, i hennes erfaring.

– Det virker som at de har hatt mer bevissthet rundt kosthold, forteller hun.

Moren har merket seg at service står høyt i kurs i den private barnehagen. Det setter hun pris på.

– Service er nesten viktigere enn lokaler og fasiliteter, synes nå jeg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kritisk til tallene

Royne K. Berget driver Smedhusåsen Barnehage i nabokommunen Rygge, også det en privat barnehage. Han tror forskjellen mellom kommunale og private barnehager egentlig er marginal når det kommer til foreldretilfredshet.

– Det finnes mange forskjellige typer barnehager, også innenfor det private, og ikke minst fra kommune til kommune. Derfor synes jeg det blir litt unyansert å sammenligne alle likt.