Distrikts-Norge betaler prisen for at enkelte har kollokviegrupper i Oslo for å fortelle hvordan andre skal leve, sier Frps Harald T. Nesvik.

Spår distriktsdød med økt MDG-makt

Et «kaffe latte»-parti som MDG kan ta livet av norske bedrifter, ifølge Harald T. Nesvik (Frp)

Frps parlamentariske leder frykter for konsekvensene hvis Ap og Sp slipper til MDG og SV i et regjeringssamarbeid etter høstens valg.

– Når MDG ønsker å øke dieselprisen med fem kroner og el-avgiften med flere øre per kilowatt, betyr det kroken på døra for en rekke norske bedrifter. Vi kan ikke gå i den fella å gjøre det vanskeligst mulig for norske bedrifter å eksistere. Vi er nødt til å ha gode rammevilkår, og da må vi tone ned den galskapen som utspiller seg nå, hevder Nesvik overfor ANB.

Les også: Jonas kan bli avhengig av MDG

Olje og gass

Uttalelsene fra Frp-strategen kommer dagen etter at Miljøpartiet De Grønne er på vippen med åtte stortingsmandater på Opinions måling for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Nå er samme mann bekymret for MDGs økte maktinnflytelse.

Nesviks oppfatning er at en del politiske partier og politikere sitter innenfor Ring 1 i Oslo og definerer sin egen verden og hvordan den skal se ut.

– Det er ikke noe problem å bo innenfor Ring 1 i Oslo uten sertifikat og legge til rette for at vi skal sykle mer. Det er positivt. Men hele landet kan ikke rammes av en slik politikk. Da forsvinner arbeidsplassene. Hva er det man tror dette landet skal leve av hvis vi ikke skal utvinne olje og gass? spør han.

Les også: Lever på MDGs nåde

Straffer folk

Nesvik kaller MDGs vedtak om ikke å støtte en regjering som åpner nye felt for oljeleting for «renspikket galskap».

– Partier som MDG og SV ønsker å straffe folk med sin politikk og gjøre det vanskeligst mulig. De står ikke for en politikk som gjør det enklest mulig å ta andre valg, mener han.

– Eksportbedrifter som skal ha varene fram til et marked, er avhengig av gode veier. Det er ingen som har det mer travelt enn en død laks, føyer Frp-strategen til. 

Nesvik er opptatt av norske bedrifters omstillingsevne særlig innenfor miljøteknologi.

– Bedriftene klarer å komme med nye løsninger. Verftsnæringen utvikler nye skip. Det er grønn framdrift. Vi har hybridferger og båter i fiskerinæringen som går på elektronikk. Bruker du straff, raseres Distrikts-Norge og tappes for innovasjonslyst og motivasjon. Folk må ha en rett til å leve i distriktene, påpeker Frp-politikeren.

Senter for muligheter

Une Aina Bastholm i MDG tar kritikken fra Frp med knusende ro. Hun anser Frp for å være et parti som krisemaksimerer og spiller på frykt.

– Frp har ingen troverdighet når det gjelder klima og miljø, og distriktene er nærmest naturressursene som vi skal leve av i framtiden. Vi vil at distriktene blir et senter for disse mulighetene, sier MDGs nasjonale talsperson til ANB.

– Vi foreslår å øke både fiskeri- og jordbruksfradraget og satser på en utbygging av ladestasjoner for elbil i bygdene.  For oss er det viktig å nedpriorite dyre og ineffektive motorveier inn mot byene til fordel for vei, rassikring og et bedre kollektivtilbud i distriktene, understreker Bastholm.

(ANB)

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!