Sp: Dette er spørsmålene Høie må svare på

Senterpartiets Kjersti Toppe føler seg ikke trygg på at Odda sykehus beholder akuttilbudet.

Innenriks

 

Stortingsrepresentant for Ruth Grung (Ap) garanterte 1. mai et stortingsflertall mot å avvikle akuttkirurgien i Odda i Hordaland, og i morgen skal politikerne på Stortinget fatte vedtak i saken. 

Men Senterpartiet og Kristelig Folkeparti mener vedtaket ikke tydelig nok verner akuttkirurgien ved sykehuset, og stemmer ikke med flertallet.
 
– Flertallet i komiteen mener at brevet til helseminister Bent Høie (H) var avklarende. Jeg mener det ikke er tilstrekkelig avklarende, sier helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe til Dagsavisen.

Les også: Mener Høie er ivrig med skalpellen

Beredskap

I slutten av april godkjente helseministeren beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ba derfor Høie om å redegjøre for hvordan han så for seg at sykehuset skulle oppfylle kravene for beredskap.

Dagen før Stortinget skulle samle seg om en innstilling til vedtak skrev Høie i et brev til Stortinget at det regionale helseforetaket Helse Vest vil få et revidert oppdragsbrev med beskjed om at:
 
Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutt alvorlig syke eller skadde pasienter og stabilisere for videre transport. Det skal gjelde både akutt medisinske og kirurgiske tilstander.
 
Den samlede beredskapen for befolkningen til hørende Odda sykehus skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag. 
 
Stortingsflertallet legger brevet til grunn for sitt stortingsvedtak, skriver Nationen.
 
Men når politikerene kommer jobb i morgen vil de møte en delegasjon fra Indre Hardanger og andre sykehusaksjonister til demonstrasjon utenfor Stortinget. De vil følge akuttvedtaket med argusøyne, skriver avisa.

Les også: Nå starter slaget om Sykehus-Norge

Akutt- og traumefunksjon

Det gjør også Toppe.  Hun mener det fortsatt er noen ubesvarte spørsmål som Høie må besvare. 

–  Skal det være akuttkirurgi og traumefunksjon ved Odda sykehus, og skal det fortsatt være en turnuskandidat i kirurgi ved sykehuset? Dette er spørsmål statsråden ikke svarer på i klartekst, sier Toppe.
 
Sp-politikeren viser til LO i Indre Hardanger sitt brev til helseministeren hvor de vil ha klart svar på om på Høie har opphevet sitt eget vedtak fra 24. april om å avvikle den akuttkirurgiske beredskapen. 
 
De vil også vite om dette innebærer at det fremdeles skal være et team i beredskap ved Odda Sykehus som kan gjennomføre akutte kirurgiske inngrep på døgnbasis, og om det blir en døgnkontinuerleg beredskap for gjennomføring av nødkirurgiske prosedyrer i samsvar med Nasjonal traumeplan.

– Det er helt uforståelig at Odda ikke skal få vite hva dette egentlig betyr før dette vedtas. Vi kan ende opp med et tilslørende vedtak om ikke Høie oppklarer disse spørsmålene, sier Toppe og legger til:
 
– Jeg har vært med på så mange sykehussaker, og all erfaring tilsier at man må være ytterst presis i formuleringene i disse sykehusvedtakene.  

Helseminister Bent Høie (H) vil få en omvisning på Odda sjukehus og møte pasienter, ansatte og tillitsvalgte når han besøker kommunen 16. mai.

Les også: Høie har blitt historisk