Annonse

Solberg erkjenner at regjeringen vil kunne ryke på flere nederlag

– En mindretallsregjering må lære seg å leve med at man går på nederlag.

Annonse
Innenriks

Av: Ida Madsen Hestman, Gunnhild H. Bjerve og Mats Rønning (NTB)

Det sier statsministeren (H) til NTB.

Under trontaledebatten tirsdag ble det klart at det er flertall for å utvide fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 til 14 uker. Saken blir dermed den første som viser at regjeringens maktgrunnlag i Stortinget er skjørere enn før.

Solberg oppfordrer opposisjonen til å utvise ansvarlighet.

– Som Jan P. Syse sa: Summen av alle gode forslag, er vi imot. Og jeg har i hele mitt politiske liv forholdt meg til at når folk velger meg, så har jeg et selvstendig ansvar, uavhengig av om jeg er i opposisjon eller i posisjon, sier hun og fortsetter:

– Det trodde jeg egentlig alle andre mente også, at man har et ansvar for å bidra til helheten og ikke bare driver resolusjonsmakeri.

Ved inngangen til tirsdagens trontaledebatt hadde Stortinget registrert 31 ulike representantforslag fra opposisjonspartiene. I tillegg kommer ni løse forslag til selve debatten. En høstflom av kostbare forslag, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

– Ny dynamikk

Men Senterpartiets Marit Arnstad sparker ballen tilbake.

– En mindretallsregjering kan ikke diktere Stortingets flertall. Valgresultatet har gitt en helt ny dynamikk på Stortinget. Det tror jeg vi vil få se mange eksempler på framover, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

– Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten. En lang rekke av forslagene som fremmes i dag vil ikke føre til økte utgifter overhodet, sier Arnstad, som mener det er opp til regjeringen å håndtere det parlamentariske grunnlaget.

Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd, økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.

Senterpartiet fremmer ni forslag og vil ha omkamp om nedlegging av flystasjonen på Andøya og nye runder om rovdyrpolitikk og kommune- og regionreform.

Også Ap vil ha ny debatt om den store nye regionen Viken og inviterer KrF til å danne flertall mot dette vedtatte reformgrepet. Partiet fremmet også forslag for å begrense bruken av innleid arbeidskraft og sikre læreplasser til alle kvalifiserte søkere.

– Skal vi møte og løse de krevende oppgavene som nå venter, må vi bygge på det beste ved Norge. Høy tillit og små forskjeller. Sterke fellesskap og grunnleggende trygghet i krevende omstillinger, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Bemanningsnorm

KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen. Venstre fremmer forslag om endringer i den foreslåtte sykehusstrukturen i Finnmark og rir nok en gang den gamle kjepphesten om lobbyregister.

Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.

Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget. Nykommer Rødt mener regjeringen har brutt den norske basepolitikken, som sier at det ikke skal være permanente utenlandske militærbaser på norsk jord.

Rød debut

Rødt-leder Bjørnar Moxnes lovet regjeringspartiene kamp på alle fronter da han inntok Stortingets talerstol for første gang.

– Det er bra med krydder i debatten, hvis det ikke blir for mye krydder, sa Trine Skei Grandes (V), som var en av flere representanter som ønsket Rødt velkommen på tinget.

I forkant av de forestående forhandlingene med regjeringspartiene om en samarbeidsavtale eller eventuell regjeringsdeltakelse, ble Grande utfordret av rødgrønne partier om sine prioriteringer, blant når det gjelder miljø og forsvar.

KrFs Knut Arild Hareide, som har avsluttet det formelle samarbeidet med Høyre og Frp, rakk på sin side ut en hånd til alle partier.

– For oss vil ikke fargen på partilogoen være avgjørende, men hva slags politikk vi vil få gjennomslag for, sa han.


For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Annonse