To kan bli en.

Slår sine kasser sammen

Adam pluss Godt levert kan bli sant.

Adams matkasse og Godtlevert vil slå seg sammen i håp om å ta i opp kampen mot de største dagligvarekjedene.

Sammenslåingen vil finne sted dersom de får godkjennelse av konkurransemyndighetene, skriver de to selskapene i en pressemelding.

– Både Adams Matkasse og vi har siden oppstarten vært drevet av et ønske om å skjerpe konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Ved å slå oss sammen blir vi en reell utfordrer til dagligvarebransjen, sier Godtlevert-gründer Kjetil Graver.

Adams matkasse har i dag 74 ansatte, mens Godtlevert har 65.