UENIG: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ikke kutte sykelønna med 30 prosent. FOTO: JOACIM JØRGENSEN

Skyter ned forslag

Frp og KrF avviser Høyre-forslaget om å kutte sykelønna med 30 prosent fra dag én du er borte fra jobb.

- Jeg synes det er veldig vanskelig å forholde seg til hva Høyre egentlig mener. I det ene øyeblikket framstår de som et parti tett knyttet opp til fagbevegelsen og Ap, og den andre dagen kommer de med andre type utspill som harmonerer veldig dårlig med det, sier Frp-leder Siv Jensen.

 

- Dårlig forslag

Dagsavisen skrev i går at programutvalget i Oslo Høyre foreslår å kutte sykelønna med 30 prosent. Torbjørn Sølsnæs, leder i programutvalget, hevder sykefraværet i Norge i dag er den største inngangsporten til varig utstøting fra arbeidslivet. Han mener det er på tide at folk tar større personlig ansvar for egen velferd.

Leder i Oslo Høyre, Nikolai Astrup, vil ikke konkludere når det gjelder det konkrete forslaget, men mener det er rom for innstramminger i dagens sykelønnsordning.

Frp-lederen mener det er mange måter å diskutere sykefravær på, og at det er ulike løsninger på utfordringene. Men et kutt på 30 prosent er ikke en av dem.

- Dette er et dårlig forslag, og vi kommer ikke til å støtte det. Det framstår ikke veldig gjennomtenkt når det gjelder utfordringene ved langtidsfravær, sier hun.

 

Ikke aktuelt

Også en annen av Høyres mulige samarbeidspartnere, KrF, skyter ned forslaget. Arbeidspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad sier at KrF ikke er tilhengere av å gjøre endringer i sykelønnsordningen.

- Å bekjempe sykefraværet er viktig for enkeltmenneskene og for samfunnsøkonomien. Men det er helt andre tiltak som må til, og vi har også en IA-avtale vi følger. Nå har også sykefraværet gått ned den siste tida, og å kutte til 70 prosent er ikke noe vi vurderer i det hele tatt, sier han.

I går uttalte Høyre-nestleder Jan Tore Sanner at han er imot forslaget og at det vil falle dersom det kommer opp på partiets landsmøte neste vår.

Høyres Torbjørn Røe Isaksen synes det er bra med debatt i forbindelse med programprosessen, og vedgår at sykefraværet i Norge utvilsomt er høyt selv om det er på vei ned.

- Men jeg vil likevel understreke at Høyre har støttet IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet og staten og at det er en svært dårlig idé å bryte den, ikke minst hvis fraværet fortsetter å gå ned, sier han.

 

- Mistenkeliggjøring

Det er flere som har reagert kraftig. Parat, som organiserer 30 000 medlemmer i offentlig og privat sektor, mener forslaget er en provoserende mistenkeliggjøring.

- Om Høyre skulle nedlate seg til å vurdere andre årsaker til høyt sykefravær enn latskap blant arbeidstakere, kan de ikke sammenligne norsk arbeidsliv med det arbeidslivet de selv erfarer som lokal- eller rikspolitikere. Det er en helt annen historie å være kabinansatt på et fly, konsulent på veitrafikkstasjonen eller portør på sykehuset, sier leder Hans-Erik Skjæggerud til Dagsavisen.

Også Unio-leder Anders Folkestad og generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0), Liv Arum, reagerer sterkt på forslaget.

hannah.gitmark@dagsavisen.no