Seks nye merker har sluttet å bruke ull fra lam som blir utsatt for mulesing, som er kirurgisk fjerning av hudstykker rundt halepartiet.

Skjæres uten bedøvelse

Mat- og motebransjen er verstinger når det gjelder dyrevelferd. Men Dyrevernalliansen melder om forbedringer i 2016.

 

Etterspørselen etter etisk produserte varer må til for å få store bransjer til å endre seg. Og vanlige forbrukeres engasjement rundt dyrevelferd i klesindustrien som blir synliggjort blant annet i det store fakkeltoget mot pels som arrangeres av Noah for dyrs rettigheter hvert år, har fått mange innen motebransjen til å tenke etisk.

På Dyrevernalliansens hjemmeside en man lese en lang liste over merkevareprodusenter og butikker som har sluttet å selge klær med pels og merinoull som er uetisk framstilt.

– Vårt inntrykk er at det er en klart voksende interesse for dyrevelferd, både i Norge og internasjonalt. De store næringslivsaktørene er mest motivert til å prioritere det folk er mest bekymret for, og dermed mest villig til å betale for, sier Kaja Efskind i Dyrevernalliansen.

Les også: Sier ja til pels

Ulltragedie

– For tida er forbrukerne mest bekymret for fjørfe, så vi bistår matbransjen med å gå over til burfri egg og satse på bedre dyrevelferd for kylling. Rema 1000 har egen kyllingproduksjon, hvor vi har kommet med faglige råd om dyrevelferd, sier Kaja Efskind.

Men, det er motebransjen som er verstingbransjen. Pelsbruk er bare ett eksempel, bransjen er også masseforbruker av skinn og ull som ikke alltid blir framstilt etisk. I senere tid er flere grove tilfeller av dyremishandling blitt avdekket på australske merinofarmer, med mishandling av dyr som klippes og en praksis som kalles mulesing – kirurgisk fjerning av hudstykker rundt lammenes haleparti.

Mulesing har fått fokus etter at det ble kjent at de smertefulle inngrepene foregår uten bedøvelse. Hensikten er å forhindre skitt og parasitter på dyrenes bakpart.

– Ull som er et resultat av mulesing er åpenbart et problem – og er helt klart unødvendig lidelse. Det handler om å spare penger – forebyggende tiltak for å unngå parasittproblemet burde heller være gjort. Mange av de norske selskapene som bruker slik ull vil sikkert unnskylde seg med at de ikke visste, men svaret er at de burde ha visst. Det er deres ansvar overfor forbrukerne, sier Kaja Efskind.

På Dyrevernalliansens hjemmesider står en liste over merkevarer som bruker ull som er framstilt uten mulesing.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Klipper død sau

I de siste årene har norsk motebransje blitt flinkere til å unngå ull fra sau som har blitt utsatt for mulesing.

– Men de burde ikke bare henge seg opp i dette med mulesing. Motebransjen burde også stille flere krav til sine leverandører om minimumskrav til akseptabelt dyrehold, sier Kaja Efskind og legger til at vi i Norge har gått over til å klippe sauene på slakteri etter at de er døde.

– Det er et stort framskritt for å unngå unødvendig dyrelidelse, siden klippingen på slakteri foregår på veldig stressende måte, sier Kaja Efskind.

Les også: – Jeg fikk jakken i gave, og ville aldri kjøpt den selv