Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tar imot forslaget til skisse av midlertidig minnesmerke i regjeringskvartalet etter angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Direktør Harald Nicolaisen i Statsbygg overleverte forslaget.

Skissen til midlertidig minnesmerke i regjeringskvartalet lagt fram

Statsbygg la onsdag fram skissen til det midlertidige minnesmerket etter 22. juli som skal plasseres i regjeringskvartalet.

Av NTB

– Minnesmerket skal definere et byrom, lage et lyspunkt og bruke glass i ulike former, sa administrerende direktør Harald Nicolaisen i Statsbygg da skissen ble lagt fram onsdag. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) tok imot skissen.

Plasseringen er tidligere bestemt til Johan Nygaardsvolds plass og minnesmerket skal stå klart til 22. juli neste år.

– På grunn av tidsfristen er det viktig at minnesmerket oppføres på en eiendom som staten eier, sier Nicolaisen.

Liker konseptet

– Vi har ikke tatt stilling til alle detaljer ved skissen som er presentert i dag, men jeg liker konseptet, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Minnestedet er tenkt plassert rett ved Høyblokka, der det skjedde, ved lindetrærne – trær som sto imot, som sto imot den kraftige bomben 22. juli 2011, påpeker statsråden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal nå vurdere anbefalingen og gi videre føringer for prosessen allerede i januar.

– Jeg synes det er avgjørende viktig at navn og alder på de drepte er en viktig del av minnestedet, sier Sanner.

Les også: Y-blokka – europeisk kulturarv!

Krav til utforming

Han presenterer også noen krav til utformingen.

– Minnesmerket skal assosieres med verdighet, respekt for ofrene. Det skal ha tydelige kunstneriske kvaliteter og formidle historien om og sammenhengen mellom hendelsene på Utøya, sier Nicolaisen.

Minnesmerket skal være tilgjengelig for alle hele døgnet og det skal tilrettelegges for opphold rundt stedet.

Regjeringskvartalet vil være en byggeplass i flere år fremover, noe Nicolaisen sier er en ulempe. Dette vil det tas hensyn til i utformingen.

– Minnesmerket må fungere selv om det står på en byggeplass. Stedet er dessuten tidvis en viktig gangvei for passasje til og fra i byen. Men nærhet til hendelsessted har en viktig symbolsk betydning, sier han.

God lokalisering

Både støttegruppen og AUF synes regjeringskvartalet er en god lokalisering, noe som har vært viktig for avgjørelsen om plasseringen, ifølge Nicolaisen. Han mener det også er viktig at det allerede er etablert en 22. juli-markering i dette området.

Statsbygg har engasjert 3RW arkitekter til å utforme det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet. Samme selskap står bak 22. juli-minnestedet på Utøya. (NTB)