Annonse
Finanspolitisk talsmann i Frp, Helge Andre Njåstad.

Skatte- og avgiftslette på 3 milliarder – ingen kutt i eiendomsskatten på bolig

Regjeringen går inn for skatte- og avgiftslettelser på 3 milliarder kroner i forslag for statsbudsjett for 2018. Men det gjelder ikke for boligen din.

Annonse
Innenriks

 

Hoveddelen av endringen vil først få effekt fra 2019, men bokført virkning neste år vil bli på 700 millioner kroner.

I skatteforliket ble Stortinget enige om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 til 23 prosent for selskap og personer.

I tillegg foreslår regjeringen fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr. Argumentet er at det vil gjøre det mer lønnsomt for næringslivet å investere i nye arbeidsplasser.

Men regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig. De foreslår i stedet å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet. Tidligere kunne den økes med 2 promille, men nå foreslås grensen endret til 1 promille.

– Dette vil bedre skjerme de eiendomsskattepliktige mot raske skatteøkninger, sier finanspolitisk talsmann i Frp, Helge Andre Njåstad.

I tillegg foreslås det å senke grensen for hvor mye kommunene kan kreve inn i eiendomsskatt det første året de innfører den – fra 2 til 1 promille.

Det legges imidlertid ikke opp til noe tak for eiendomsskatten på bolig, eller noen innskrenkninger overfor de kommunene som allerede krever inn skatten.

– Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet. Kommunene har i 2016 hatt rekordoverskudd og da er det rom for å begynne nedtrapping av denne skatten, sier Njåstad. (NTB)

Annonse