Annonse
Finansminister Siv Jensen avviser at SSB-sjef Christine B. Meyers avgang har sammenheng med omorganiseringen av SSBs innvandringsregnskap.

Siv Jensen om Meyer: – Jeg måtte trekke i nødbremsen

Christine Meyer overhørte alle våre og andres bekymringer. Derfor måtte jeg trekke i nødbremsen, sier finansminister Siv Jensen om hvorfor SSB-sjefen måtte gå.

Annonse
Innenriks

Christine Meyer overhørte alle våre og andres bekymringer. Derfor måtte jeg trekke i nødbremsen, sier finansminister Siv Jensen om hvorfor SSB-sjefen måtte gå.

Les også: Slik ville Meyer rydde opp i SSB-bråket

Siv Jensen (Frp) sier i et intervju med NTB at tilliten til SSB-sjef Christine Meyer ble borte fordi hun kjørte fram med den omstridte omorganiseringen uten å lytte til advarsler og bekymringer fra departementet og andre samfunnsaktører.

– I styringsdialogen departementet har hatt med SSB hele dette året, har vi gitt uttrykk for at en eventuell omorganiseringsprosess måtte avvente statistikklovutvalgets innstilling og ikke forskuttere dette arbeidet. Denne uroen har vi gitt uttrykk for sammen med uro knyttet til SSBs evne til å levere på modeller og samfunnsoppdraget som både departementer, storting, partene i samfunnslivet og mange andre, er helt avhengig av. Men så kom vi over i en fase der dette ikke lenger bare var en planlagt omorganisering. Til tross for de advarslene vi og mange andre har kommet med hele året, så valgte hun likevel å gå og implementere dette. Da var det helt naturlig for meg å trekke i nødbremsen, sier Jensen.

Klarte ikke bli enige

– Underveis i denne prosessen har også tilliten til SSB blitt kraftig påvirket, og gjennom dialogen vi har hatt med Meyer de siste ukene har vi ikke klart å bli enige, sier Jensen om ytterligere årsaker til at Meyer måtte gå.

– Situasjonen begynte å bli kritisk, og da var jeg nødt til å gjøre dette, sier Jensen.

Innvandringsregnskapet

Hun avviser anklagene om at hennes engasjement i saken først og fremst dreier seg om at forskerne bak innvandringsregnskapet var blant 25 omplasserte forskere.

Les også: SSB-forsker Holmøy: – Jeg befinner meg i et svev, jeg vet ikke hvor jeg skal lande

– Jeg har ikke vært opptatt av enkeltpersoner i det hele tatt, men en av konsekvensene av det hun satte i verk, var at modellene for innvandring og de som skulle håndtere modellene, ble plassert på to helt forskjellige steder, og det var noe jeg måtte begynne å stille spørsmål ved – hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen.

Annonse