Annonse
Rødt-leder Bjørnar Moxnes knaller til med 23 milliarder i skatteøkning, blant annet for å motvirke ulikhet og finansiere tiltak mot fattigdom.

Rødt med skattepakke mot ulikhet

Rødt leverer 100 endringsforslag til statsbudsjettet og setter av 3,1 milliarder til økt barnetrygd. I tillegg økes minstepensjonen med 4.000 kroner i året.

Annonse
Innenriks

 

– Forskjellene har økt dramatisk i Norge de siste 15–20 årene. Det vil vi gjøre noe med. Vi starter med de yngste og de eldste, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Partiets enmannsgruppe har ikke hatt ressurser til å utarbeide et eget alternativt budsjett i sitt første år på Stortinget, men legger tirsdag i stedet fram 100 endringsforslag til statsbudsjettet.

Finansieringen skjer ved en kraftig skatteøkning på inntekt og utbytte. I alt henter Rødt inn nærmere 23 milliarder kroner på skatteskjerpelser, men alle som tjener 600.000 kroner og under, skjermes fra økt inntektsskatt.

Økt barnetrygd

En egen tiltakspakke mot fattigdom på 4 milliarder kroner er en av hovedprioriteringene til Rødt. Blant annet settes 3,1 milliarder kroner av til å øke barnetrygden med 200 kroner i måneden eller 2.400 kroner i året.

Ved å øke barnetrygden fra dagens 970 kroner til 1.170 kroner i måneden henter Rødt inn en tredel av etterslepet siden 1996, som var sist den ble justert.

– Barnetrygden er en overføring fra dem som ikke har barn, til dem som har barn. At den er universell styrker oppslutningen om den, sier Moxnes, som mener tiltaket er treffsikkert med tanke på å motvirke barnefattigdom.

Videre settes 505 millioner av til å øke minstepensjonen med 4.000 kroner i året. Rødt vil også øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon, særfradraget for enslige forsørgere og overgangsstønaden til enslige forsørgere med lav inntekt. I tillegg vil partiet gjeninnføre barnetillegget i uføretrygden.

Skatteopplegg

Arbeiderpartiet gikk til valg på inntil 15 milliarder kroner i skatteskjerpelser fordelt på de fire kommende budsjettene. Rødt skuffer inn 23 milliarder i én vending.

– Ap gikk til valg på økte skatter, men manglet en plan for mer velferd. Det har vi, sier Moxnes.

– Jeg tror folk flest vil ha stor forståelse for at folk som tjener 850.000 kroner i året eller mer, også må bidra noe mer til fellesskapet, sier han.

Blant forslagene er å innføre et femte trinn i trinnskatten for inntekter over 1,2 millioner, på 33 prosent.

Beregninger fra Finansdepartementet anslår at Rødts endringer i inntektsskatten vil gi 15,9 milliarder kroner i økte inntekter i 2018, sammenlignet med regjeringens forslag. Helårseffekten i 2019 er anslått til 19,9 milliarder kroner.

Endringene som partiet foreslår i utbytteskatten summerer seg til snaue 7 milliarder kroner. I tillegg vil partiet fjerne det såkalte skjermingsfradraget i utbytteskatten.

NTB

 

Annonse