Kristian Tonning Riise.

– Riise har ikke vært åpen og ærlig fra starten

Høyre og Unge Høyre beklager at de har sviktet grovt i behandling og oppfølging av varsler og beklager overfor varslerne, og sier Kristian Tonning Riise ikke har vært åpen og ærlig med dem fra starten av.

Innenriks

Høyre og Unge Høyre innrømmer at de har sviktet grovt i behandling og oppfølging av varsler og beklager overfor varslerne, i en pressemelding sendt ut fredag ettermiddag.

De innrømmer å ha sviktet, ikke bare i å følge opp varsler, men også i å ta grundig nok tak i Tonning Riises oppførsel basert på bekymringsmeldinger. 

–  Det er også en erkjennelse at flere, inkludert politisk ledelse og de generalsekretærer i Unge Høyre under den tiden Tonning Riise har hatt sentrale verv i UHL, har konfrontert ham med oppførselen hans, men at det ikke har ført til en nødvendig varig endring i atferden hans. Det vitner om behov både for enda klarere retningslinjer, men ikke minst behov for en mye sterkere kultur for at personer som utviser en uønsket oppførsel blir satt skikkelig på plass og at det får konsekvenser for dem. Både nåværende og tidligere ledelse i Unge Høyre erkjenner og beklager dette, står det i pressemeldingen.

Hevdet det ikke forelå varsler

Natt til torsdag ble det kjent at Kristian Tonning Riise trakk seg som Unge Høyre-leder.

Riise gjorde det klart at han trakk seg på sin egen Facebook side. Her hevdet han at det ikke forelå varsler.

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen varsler, og at jeg aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen, men erkjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med dette, sto det i Facebook-oppdateringen.

Den nå avgåtte ungdomslederen knytter beslutningen om å gå av til Metoo-kampanjen.

– Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon, og jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min atferd, skriver han.

Samtaler over tid

 Det er senere blitt kjent at Riise trakk seg etter at både Unge Høyre og Høyre sentralt hadde hatt flere samtaler med ham om hans "upassende oppførsel". 

I pressemeldingen skriver de at Unge Høyres generalsekretær tok kontakt med Høyres generalsekretær på senhøsten 2017 med bekymringer om Tonning Riises oppførsel.

– Dette resulterte i flere samtaler over tid med Tonning Riise. Dessverre var han ikke åpen og ærlig overfor oss fra starten. Gjennom samtalene ble det etter hvert klart at det var uholdbart at han fortsatte som leder, og Tonning Riise tok konsekvensene av det, står det i pressemeldingen.

Tonning Riise valgte selv å publisere nyheten om at han trakk seg, på sin Facebook-side. 

Bekymringene Unge Høyre og Høyre tok opp med Riise handlet om alkohol, pågående sjekking og relasjoner til jenter der det var vesentlig ubalanse i alder og posisjon, ifølge partiet.

Seksuell trakassering

Generalsekretærene var ikke kjent med konkrete varsel knyttet til enkeltpersoner som hadde opplevd seksuell trakassering, understrekes det.

I følge partiet var det først etter at Tonning Riise annonserte sin avgang, at det raskt kom frem opplysninger som gjorde det klart at det var feil at det ikke var kommet varsler tidligere.

– Organisasjonen har sviktet grovt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor varslerne. Det er også tydelig at Tonning Riise ikke har vært ærlig nok om sin egen atferd, står det i pressemeldingen.

De opplyser også nå at det er kommet inn sju varslingssaker etter at Riise varslet sin avgang.

Både varslingssaker vi har sviktet i å fange opp tidligere og nye varslingssaker gås nå grundig gjennom.

– Av hensyn til at varslerne skal oppleve en ryddig prosess og for å ikke skape en høyere terskel for nye varsler, går vi ikke ut med detaljer utover at det er snakk om varsler som både angår Tonning-Riise og andre i Unge Høyre, skriver de videre.

Høyres og Unge Høyres generalsekretær oppfordrer alle som har varsler om å henvende seg til dem, enten om egne opplevelser eller på vegne av andre. De lover full anonymitet.