Annonse
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Regjeringen får refs for å kutte i ledighetstiltak

Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger og kutte antall plasser på ledighetstiltak i forslaget til statsbudsjett for 2018. Det liker LO dårlig.

Annonse
Innenriks

 

Tidligere måtte man ha tjent opptil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (som tilsvarer 1 G, eller 93.634 kroner) i løpet av siste år, eller til sammen 3 G i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene, for å ha rett til dagpenger.

Nå vil regjeringen stramme inn reglene for dagpenger ved at det fra 2018 ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år i beregningen av dagpenger. Dermed må man ha tjent minst 1 G (93 634 kroner) i løpet av siste år for å kvalifisere for arbeidsløshetstrygd.

LO har gått gjennom statsbudsjettet og regnet på hvor store kuttene i dagpenger blir som følge av regjeringens forslag. Samlet utgjør det 700 millioner kroner for 2018, 2019 og 2020, når reglene for opptjeningsrett endres, viser LOs tall ifølge VG.

– Dette er opprørende og smålig, sier Fellesforbundets sjef Jørn Eggum til avisen.

Nødvendig

LO er heller ikke fornøyde med at regjeringen trapper ned bevilgningen til særskilte tiltak for langtidsledige, slik at antall plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige reduseres fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.

– Det kuttes på flere områder som burde vært styrket, skriver LO i sin første kommentar til statsbudsjettet for 2018.

Han får støtte fra Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Trond Giske.

– Der er det knapt spor etter en arbeidspolitisk satsing, sier han.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kaller kritikken forutsigbar og mener det er gode grunner til å stramme inn.

– I en tid hvor det nå går bedre, hvor ledigheten går ned i hele landet, veksten går opp og bedrifter melder om behov for å ansette flere over hele landet, er det rimelig opplagt at man kan nedjustere antallet tiltaksplasser noe, sier hun til NTB.

Skjermer syke

Når det gjelder dagpengeordningen mener hun regjeringen har funnet en fin balanse.

– Vi er opptatt av å fjerne terskler som hindrer folk i å komme seg i jobb og å sørge for å stramme inn arbeidslinjen ytterligere ved å stimulere folk til sterkere tilknytning til arbeidslivet, sier Hauglie.

– Men i tillegg til at vi gjør noe innstramming der, så gjør vi også en utvidelse av ordningen, for å skjerme personer som på grunn av sykdom har hatt lengre fravær fra arbeidslivet, sier Hauglie videre.

Med det viser hun til at regjeringen foreslår at arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet for dagpenger, også utvides til å omfatte sykepenger, pleiepenger, opplærings- og omsorgspenger med videre. (NTB)

Annonse