Fredag fløy norskfødte Verona (9) og lillesøsteren ut av landet. Fylkespartienes støtte til regjeringens politikk tyder på at de resterende 461 barna som har fått avslag på opphold, også må ut av landet. FOTO: FARTEIN RUDJORD

Regjeringen får asylstøtte

Håpet svinner for de 461 asylbarna som skal sendes ut av Norge. I helgen stemte sju av åtte fylkeslag i Arbeider­partiet ned forslag om å la dem bli.

- Dette er ikke godt nok. Nå har jeg som medmenneske en plikt til å hamre videre på denne saken, sier Finn-Erik Bystrøm, leder av Tinn Arbeiderparti.

Han er en av stemmene fra grasrota i Ap som har kjempet en innbitt kamp for å få justisminister Grete Faremo og statsminister Jens Stoltenberg til å slå ring om asylbarna som sendes ut av landet. I helgen reiste han til fylkesårsmøtet i Telemark Ap for å be sitt eget parti snu. Han fikk ikke gehør.

 

Lokale kamper

I likhet med sju andre fylkespartier vedtok Telemark Ap å forkaste et forslag om å utsette utsendelsen til de rundt 450 asylbarna. Blant dem er ni år gamle Verona Delic som måtte reise «hjem» til Bosnia fredag. Hun er født i Norge og vokst opp på Rjukan, der Bystrøm er lokalpolitiker. Han gråt da han fikk beskjeden om at Verona var hentet av politiet og kalte utsendelsen en «deportering».

Mange lokalsamfunn har kjempet lignende kamper for «sine» barn, og sakene har vært oppe på 15 av Aps fylkesårsmøter. Tross et stort grasrotengasjement har hele ti av Aps fylkeslag stemt ned forslag om å utsette hjemsendelsene eller vedtatt uttalelser som støtter regjeringens asylpolitikk. Fem fylkeslag har stemt for å utsette hjemsendelsen av barna. Fire fylker har ikke hatt saken oppe.

 

Støtter Jens

Stortingsrepresentant Sverre Myrli er også leder i Akershus Ap, som i helgen stemte ned forslaget om å stille asylsakene i bero.

- Hadde vi sagt vi skulle stille sakene i bero, ville det gitt dem et nytt, men falskt håp. Prinsippene for Aps asylpolitikk ble vedtatt på vårt landsmøte i fjor. Der står det klinkende klart at de som ikke får asyl skal returneres raskest mulig, sier han.

Også Vest-Agder Ap stemte mot et forslag om å la asylbarna bli inntil videre og støtter regjeringens linje.

- Men vi har kommet med innspill om å se på hva man kan gjøre for å forkorte behandlingstida slik at vi unngår situasjoner der barn lever mange år i Norge for så å sendes ut, sier leder Linda Verdal.

 

Glad for støtte

Justisminister Grete Faremo (Ap) konstaterer at regjeringen får bred tilslutning for sin politikk gjennom vedtakene fattet denne helgen.

- Det er ekstra gledelig at det er kommet et sterkt signal om at man ikke ønsker spesialordninger. Slike ordninger er grunnleggende urettferdige, sier hun.

Faremo sier det er naturlig å se på kravene om å forkorte saksbehandlingstida - enten i stortingsmeldingen eller i en egen proposisjon.

Hun understreker at regjeringen har styrket barns rettigheter og viser til rekordhøy innvilgelsesprosent i fjor.

- Så det blir ikke aktuelt å instruere UDI ytterligere om å ta hensyn til barn?

- Jeg har ikke hørt et eneste ønske om en liberalisering av politikken, men skal gå inn og se om det vi har fått av vedtak betinger at vi går gjennom regelverket for eventuelle presiseringer. Men vi må ikke glemme at de innvilgede sakene også kan vise at hensynet til barna er tillagt større vekt, sier hun.

Partisekretær Raymond Johansen sier vedtakene viser bred støtte til en asylpolitikk som er «rettferdig, forutsigbar og konsekvent».

- Det har vært et sterkt engasjement, men det fylkespartienes grundige behandling viser, er at det er når man skal komme til konkrete løsninger at det blir vanskelig. Mange ønsker at disse menneskene skal få bli i Norge, men vi ser at paradoksene ikke forsvinner selv om man gir et amnesti, sier han.

hannah.gitmark@dagsavisen.no