Regjeringen: 430 grønne millioner ekstra

Satsingen på klima og miljø økes med 430 millioner kroner og er en av de aller største endringene i revidert nasjonalbudsjett.

– Pengene går til tiltak som støtter oppunder innsatsen for renere teknologi og lavere utslipp, på tvers av flere sektorer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en uttalelse.

Blant tiltakene er en ordning som skal bidra til innsamling og destruksjon av svært kraftige klimagasser av typen HFK og PFK. Bevilgningen til ordningen økes nå med 22,5 millioner til 100 millioner kroner totalt.

Her er de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett

* 1,5 milliarder kroner til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

* 430 millioner til klimatiltak. Av disse får klimainvesteringsfondet Nysnø 100 millioner og Enova 50 millioner. 25 millioner går til fylkeskommunene for å støtte omlegging til hurtigbåter med nullutslipp, mens 60 millioner skal brukes til å flytte godstransport til jernbane.

* 250 millioner til å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

* Fylkeskommunenes inntekter reduseres med mellom 100 og 200 millioner kroner i 2020. I tillegg legges det opp til en svakere vekst i kommunenes frie inntekter.

* 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld på følgende strekninger: Fylkesvei 544 (Halsenøysambandet i Hordaland) og fylkesvei 17 (Tverlandet – Godøystraumen i Nordland).

* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem der staten tar halve regningen.

* Merverdiavgift på ebøker og strømmetjenester med ebøker fjernes.

* 105 millioner til lokale idrettsanlegg gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

* 100 millioner til nytt utstyr i politiet.

* 100 millioner ekstra til klimainvesteringsfondet Nysnø.

* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

* 66 millioner til å øke taket for bostøtte for barnefamilier og større husstander. Samtidig vil 3.100 færre motta slik støtte.

* 60 millioner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.

* 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut, samt til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

* 30 millioner til å opprettholde Veterinærinstituttets kontorer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

* 25 millioner til fylkeskommunene for å støtte omlegging til hurtigbåter med nullutslipp.

* I tillegg er det foreslått en lang rekke mindre endringer.