Annonse

Refser 8. mars-komiteen etter fane-angrepet

Sterke reaksjoner etter at sexarbeidernes parole ble ødelagt i 8. mars-toget. - 8. mars-komiteens forklaring er uhørt, mener FRI Oslo og Akershus.

Annonse
Innenriks

 

- Jeg er helt uenig i at PION-fanen bryter med parolegrunnlaget. Menneskerettigheter for sexarbeidere er ikke noe som er i strid med parolegrunnlaget . Ved å si noe sånt, sier 8. mars-komiteen at de ikke er for menneskerettigheter for sexarbeidere. Det er uhørt.

Dette sier Hans Heen Sikkeland, leder i Oslo og Akershus fylkeslag av FRI, organisasjonen for lhbt-personers rettigheter. I gårsdagens 8.mars-tog fra Youngstorget kom en vakt og rev istykker parolen til de prostituertes interesseorganisasjon PION. Fanen hadde slagordet «sex workers rights = human rights». Ifølge flere kilder skal kvinnen ha presentert seg som representant for 8. mars-komiteen, og gitt PIONs representanter beskjed om at de ikke fikk lov å gå i toget med denne parolen. «Hun ble rasende, flerret parolen vår i to, og løp bort. Vi ble rystet», fortalte PION-leder Astrid Renland til Dagsavisen i går. «- Det er helt utrolig at en organisasjon som jobber for samfunnets mest marginaliserte kvinner blir angrepet på en dag vi feirer internasjonal solidaritet og kvinnekamp. Vi vil ta kontakt med 8. mars-komiteen og be om en unnskyldning», sa Renland til Dagsavisen.

Les også: Ødela sexarbeider-fane i 8.mars-toget

«Parolen til PION bryter med parolegrunnlaget. PION kan gjerne delta i toget, men de har ikke tillatelse til å gå med en parole som bryter med parolegrunnlaget», forklarte Hanne Størset, talsperson for 8. mars-komiteen i Oslo, til Dagsavisen.

Ekskludere

Dette fikk FRI-lederen til å reagere. I dag la FRI ut et innlegg til støtte for PION. «At en representant fra arrangøren ønsket å hindre PIONs og sexarbeidere retten til å ytre seg og retten til å samle seg mener vi er svært bekymringsfullt», skriver Hans Heen Sikkeland og Viljar Eidsvik i FRI Oslo og Akershus. FRI-fylkeslaget deltok i 8. mars-toget under parolen «Frihet til å være seg selv - ja til kjønnsmangfold». Fylkeslaget hadde også deltatt i prosessen med å vedta paroler for 8. mars-toget.

- Kvinnekampen må inkludere marginaliserte og utsatte grupper som sexarbeidere. Det gjør vi ikke ved å ekskludere deres stemme fra 8.mars-toget, sier Sikkeland.

- Nå synes jeg 8.mars-komiteen må gå i seg selv, og i det minste gi PION en unnskyldning. Og så må de komme med en begrunnelse, på hvorfor de mener dette strider mot parolegrunnlaget. Ingen skal måtte oppleve noe sånt som dette i et 8. mars-tog, fastslår Sikkeland. 

Frp reagerer

Også Fremskrittspartiets Ungdom har engasjert seg i saken. «Sexarbeidere består av kvinner og menn som skal ikke ses ned på eller undertrykkes, de skal sikres grunnleggende rettigheter og respekteres for den de er. Jeg ville trodd 8.mars var en perfekt dag for dette», skriver FpU-leder Bjørn Kristian Svendsrud på sin blogg i dag

- Dette er kjempetrist, sier Svendsrud til Dagsavisen.

- Den fysiske ødeleggelsen av PIONs fane er et symbol på kvinnebevegelsens polarisering. Flere rapporter, blant annet fra Amnesty International, sier at den norske lovgivingen setter sexarbeideres liv i fare, og at sexarbeideres grunnleggende menneskerettigheter ikke respekteres. Men på 8. mars får man bare lov til å snakke om sexarbeideres menneskerettigheter hvis man er for sexkjøpsloven. Fremover må kvinnebevegelsen sørge for at det blir større aksept for ulike politiske syn, mener Svendsrud.  

Vil ikke ha riving

- Framover vil vi jobbe for at noe sånt ikke skjer igjen. Vi vil ikke ha riving av faner i 8. mars-toget. Vi skulle hatt et bedre arbeid rundt de frivillige vaktene i forkant, sier talsperson for 8.mars-komiteen Hanne Størset. I dag har arbeidsutvalget i 8. mars-komiteen hatt møte, og vært i kontakt med kvinnen som ødela PIONs fane. Kvinnen har ikke beklaget det som skjedde.

- Hun har forklart at hun ba PION om å gå ut av toget med parolen, det ville de ikke godta. Hun var tydelig på at problemet med fanen var begrepet "sex worker", og så rev hun i fanen, forteller Hanne Størset.

OPPDATERT: Etter at saken ble publisert torsdag 9.mars, har Hanne Størset snakket med kvinnen. «Hun sier selv at hun sa unnskyld umiddelbart i situasjonen», skriver Hanne Størset til Dagsavisen. 

Til kritikken fra FRI sier Størset:

- Det politiske grunnlaget for parole-problemet er begrepet sexarbeider. Dette er en pro-prostitusjonsparole. Alle har menneskerettigheter, prostituerte på lik linje med alle. Men menneskerettighetene brytes i prostitusjonen, det er problemet. Arbeidet med 8. mars-toget er basert på at vi sammen finner paroler å gå bak, gjennom en demokratisk prosess. Men PION har i dag bekreftet at de ikke ønsker å delta i prosessen for å finne paroler vi kan være enige om, sier Størset, og understreker:

- Det var 10.000 som deltok i toget i går. Det var en kjempestor og fredelig markering. Politiet var godt fornøyde med gjennomføringen. 

Syr sammen fanen

Astrid Renland i PION forteller at organisasjonen har fått mye støtte etter hendelsen på kvinnedagen.

- Vi er glade for at FRI Oslo og Akershus går ut med støtte, vi har også opplevd mye oppmerksomhet og god støtte i dag. Vi kommer til å gå i 8. mars-toget også neste år. Vi syr sammen fanen og stiller opp igjen.

Annonse