Linn Elise Øhn Mehlen har ikke fullført videregående og har ingen formell utdannelse. - Jeg har møtt mange fordommer og det kommer fra folk som ikke har opplevd vansker selv, sier lederen av Rød Ungdom.

- Radikale venstre i utakt med velgerne

MODERNISERING: Mens moderpartiet fortsatt bruker ord som «borgerskap», forsøker Linn-Elise Øhn Mehlen (22) og Rød Ungdom å fjerne seg fra gamle begreper.

For mange kan Linn-Elise Øhn Mehlen (22) virke som en utypisk leder for Rød Ungdom: Hun er fra Holmenkollen, har vært medlem av Unge Høyre og gått på privatskole. Men hun kaller seg kommunist, kjemper den lille manns sak og mener kapitalismen har feilet.

- Jeg synes ikke det er et veldig radikalt standpunkt når du tenker på at 60.000 barn dør av sult hver uke, mens USA ukentlig kaster mat nok til å fø disse barna. Er det så sinnssykt å ønske og endre på denne fordelingen? spør Mehlen.

Kapitalismen må erstattes med et annet system, men med eksakt hva, kan hun ikke svare på.

- Rød Ungdom har ikke alle svar, men det må være noe nytt, og noe bedre enn det vi har sett i historien. Under kapitalismen blir noen rike ved å utnytte andre, vi forsker med på Viagra enn på HIV-medisin fordi det er mer lønnsomt, sier Mehlen.

Under Rødts landsmøte i vår, ble det diskutert om man skulle fjerne formuleringen «kommunistisk parti» fra partiprogrammet. Det ble stående.

- Spør du folk om de vil ha mindre økonomiske skiller svarer de ja, og det er også mitt mål. Om man kaller det kommunisme eller sosialisme får være opp til hver enkelt. Det viktigste er ikke hva man kaller det.

- Er du selv kommunist?

- Gitt definisjonen jeg bruker? Ja, jeg er jo det.

 

«Mildere» enn moderpartiet

I Rødts partiprogram heter det at «motsetningen mellom borgerskap og arbeiderklasse er den grunnleggende motsetningen i det norske samfunnet». Mehlen sier at hun og Rød Ungdom jobber for å få partiet til å gå bort fra slike gamle fraser.

- Vi mener folk må forstå det vi kommuniserer. Den radikale venstresiden er for dårlig på å treffe folk, derfor må vi begynne å bruke begreper som alle forstår.

Mehlen og Rød Ungdom er «mildere» enn moderpartiet også i spørsmål om skattlegging: Mens Rødt har programfestet en årlig maksinntekt på 1,5 millioner kroner, mener Rød Ungdom at inntekter over to millioner kroner bør ha en marginalskatt på 70 prosent. - Tallet i seg selv er ikke viktigst, men vi må få debatten i gang. Lederlønningene har galoppert også i offentlig sektor.

Rødt har ikke vært på Stortinget siden året var 1993 og partiet het Rød Valgallianse. Og ut fra dagens meningsmålinger ser det ikke ut til at norske velgere samler seg om venstresiden: SV vaker rundt sperregrensen og Rødt har ingen inne på Stortinget.

- Det radikale venstre er i utakt med velgerne. Vi miskommuniserer. Vi har løsninger ment folk flest føler er riktig, vi vil gi folk frihet til å bestemme over egen hverdag, men vi er dårlig på å snakke om det folk er opptatt av, sier hun og utdyper:

- Høyresiden gir folk lov til å kjøre segway og kaller det frihet. Friheten vi legger opp til, handler om å gi folk sted å bo, gratis utdanning. Istedenfor å snakke om vår frihet, forsvarer vi uviktige forbud. Det har vi skylden for selv. Jeg kan godt åpne for 10-pakning med sigaretter hvis vi kan i bytte får gode velferdsordninger, sier hun.

 

Drop-out

Mehlen tilhører en gruppe politikere liker å snakke om i festtaler og debatter: Dropouts’ene. Ungdom uten utdanningen.

- Jeg har møtt mange fordommer og det kommer fra folk som ikke har opplevd vansker selv. Når 1/3-del av alle unge dropper ut, burde man forstå at det ikke handler om at man er mislykket dersom man ikke klarer å fullføre skolen, sier hun.

For Mehlens del ble hun syk og fikk ikke tatt de siste eksamener på videregående skole. Hun har med andre ord ingen utdannelse.

- Mange tror man blir et hasjhue eller Naver dersom man dropper ut av videregående, men det kan være mange årsaker til at man ikke klarer å fullføre skolen. Det kan mangle lærlingplasser, man kan være syk eller utslitt, sier hun.

Hennes løsning for å bedre frafallsstatistikken er å styrke yrkesfag, gi nok lærlingplasser og gi god rådgivning i skolen.

 

Holmenkollen og Høyre

Da Mehlen var tenåring, skilte foreldrene seg. Hun flyttet fra et småbruk i Drammen til Holmenkollen. Det ble et kultursjokk.

- Det var vanskelig å finne sin plass. En ting var klær og forholdet til materielle ting, men jeg synes det verste var holdningene. Det var en forakt for arbeidsfolk, sier Mehlen.

Hennes politiske oppvåkning begynte i Høyre. Fordi alle stemte det, måtte det være rett, tenkte hun. Men slik var det engang ikke. Internasjonal solidaritet, arbeiderbevegelsen og likestilling lokket henne inn i AUF. Det var moderpartiet, Ap, som skubbet henne over til Rødt.

- Ap sto for noe helt annet enn AUF. Det ble også grunnen til at jeg ikke gikk til SV: Jeg ville ikke være med i nok et parti hvor moderpartiet kansellerte alle ideene til ungdomspartiet, sier hun.