Private selskaper kan overta førerprøven fra Statens vegvesen

Tillitsvalgte og politikere frykter at regjeringen vil gjøre det samme med Statens vegvesen som med NSB: Oppstykking og gradvis privatisering. Etaten har allerede fått i oppdrag å utrede om private aktører kan overta gjennomføring av førerprøven.

 

Av Merete Jansen/Fri Fagbevegelse

– Dette handler om å privatisere for enhver pris, mener lederen av NTL Veg, Inger Sigrides.

Hun ser ikke for seg at det å hente inn private kan gi noen bedre løsning, verken når det gjelder trafikksikkerhet eller likhet for loven. Heller ikke tror hun det er penger å spare for staten eller at det gir noen gevinst for brukerne.

– Vi kan fort ende opp med at det blir lengre reisevei fordi tilbudet på de minste stedene blir borte. I tillegg vil man måtte øke omfanget på kontroll og tilsyn for å være sikker på at de private leverer et godt nok tilbud, sier Inger Sigrides.

Samferdselsdepartementet har gitt vegdirektøren frist til 15. januar for å beskrive ulike modeller for hvordan etaten best kan organiseres i fremtiden. En egen utredning av hvordan man kan effektivisere og spare inn penger innen trafikk- og kjøretøyområdet, skal være klar 10. mai. Her bes vegvesenet om å gjøre en særlig vurdering av hvilke oppgaver som kan utføres av private aktører. Førerprøven er spesielt nevnt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Opposisjonen er mot – regjeringa avdramatiserer

Når de ansatte bekymrer seg for hva dette kan ende opp i, får de bred støtte av de rødgrønne på Stortinget.

– Slike endringer er det ingen grunn til å satse på, verken faglig eller ut fra et brukerperspektiv, mener Bengt Fasteraune som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Senterpartiet.

Han får følge av Arbeiderpartiets Kjersti Leirtrø i samme komité.

– Hvis man skal gjøre om på ting, må hensikten være å forenkle og forbedre noe. De endringene som skisseres her, vil bare føre til en fragmentering. Det er grunn til å bekymre seg! slår hun fast.

Dette er samferdselsminister Jon Georg Dale helt uenig i.

– Bekymringene for både sentralisering gradvis privatisering at Statens vegvesen er helt grunnløs, hevder statsråden overfor FriFagbevegelse.

Les også: – Norske formuende er fristende for kriminelle

– Etaten rives i filler

De tillitsvalgte har fått komme med innspill underveis i prosessen, som handler om både hvordan etaten skal organiseres som sådan og om det kan gjøres spesifikke endringer innen trafikant- og kjøretøyområdet. Ingrid Sigridnes, leder av NTL Veg, er spent på hvilke anbefalinger vegdirektør Terje Gustavsen faller ned på.

– Han er pålagt å utrede ulike muligheter, men kan også fraråde noen av de løsningene som skisseres. Vi vet ikke om han vil benytte seg av den muligheten, men vi håper han vil gjøre det, sier Sigridnes

Alf Edvard Masternes, leder av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) i Statens vegvesen, frykter at etaten i verste fall rives i filler. Rundt 1600 ansatte overføres om et år til de nye fylkeskommunene, som en følge av regionreformen og vedtaket om å flytte på oppgaver knyttet til planlegging og drift av fylkesveier. Både FLT og NTL mener at dette utfordrer sikkerhetsarbeidet etaten driver.

– Hvis vi får en ytterligere oppstykking, er dette dårlig nytt for trafikksikkerheten, sier de.

Alf Edvard Masternes, leder av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) i Statens vegvesen, bekymrer seg for at etaten rives i filler dersom den blir stykket ytterligere opp. Han mener det er en styrke for samfunnet å beholde en mest mulig samlet veikompetanse. Foto: Morten Hansen

Argumenter for sammenslåing

Statens vegvesen er i dag organisert etter regioner. Det betyr at de ulike oppgavene etaten står ansvarlig for, utføres i alle deler av landet, blant annet på de 72 trafikkstasjonene. Eksterne konsulenter hyret inn av regjeringen, foreslo i fjor at oppgavene som ligger under trafikant- og kjøretøyområdet, skal skilles ut som en egen divisjon. Etter at sams veiadministrasjon er skilt ut fra vegvesenet, er det allerede færre oppgaver som faller inn under regionstrukturen. Både Masternes i FLT og Senterpartiets Fasteraune ser for seg en fremtid der etaten smuldrer gradvis bort.

– Når det blir færre igjen på det enkelte kontor, er det lett å argumentere for at de bør slås sammen med et annet for å bevare store nok fagmiljøer, påpeker Masternes.

Fasteraune tenker i de samme baner:

– Det kan nesten se ut for at man ønsker å marginalisere de oppgavene som gjenstår for å kunne slå sammen kontor senere.

Les også: Søgnen om beskyldningene fra Thorkildsen: – En ren konstruksjon

Mener ideologi styrer valgene

En felles bekymring både hos tillitsvalgte og i opposisjonen, er at regjeringen drives av ideologi mer enn av hensynet til hva som er faglig forsvarlig og som gagner brukerne.

– Det er merkelig at høyreregjeringen absolutt ønsker å endre modeller som fungerer, bare for å få gjennomført sin privatiseringsideologi, sier transportpolitisk talsmann for SV, Arne Nævra.

Alf Edvard Masternes i FLT påpeker at dersom etaten stykkes opp, blir det enklere å omdanne de enkelte delene til offentlige selskap som siden kan privatiseres. Han drar paralleller til både NSB og til utskillelsen av Mesta fra Statens vegvesen.

Les også: Næringslivstopp kritisk til Ernas budskap i nyttårstalen

Vil ha nærhet til brukerne

Samferdselsminister Jon Georg Dale avviser fullstendig at dette er et sannsynlig scenario. For ham er det et viktig poeng å få bedre tjenester for innbyggerne, nærmere stedet der de bor.

– Jeg har ingen skylapper mot å bruke private hvis vi da oppnår et slikt resultat. Men hvis noe derimot tyder på at vi kommer til å få et dårligere tilbud, ser jeg ingen grunn til å gå utenfor det offentlige.

På generelt grunnlag skjønner imidlertid ikke Dale hvorfor ikke private skulle kunne en like god jobb for eksempel når det gjelder førerprøven.

– Så godt som all opplæring skjer jo i regi av private skoler. Ingen stiller spørsmål ved det. Hvorfor skal de ikke også kunne vurdere om elevene er blitt flinke nok? Vi har absolutt ikke noe ønske om å gamble med trafikksikkerheten.

Dale understreker at departementet har bedt om utredningen for å ha best mulig grunnlag for å fatte gode beslutninger og at det ikke ligger inne noen føringer om verken sentralisering eller privatisering.

Den delen av utredningen som handler om organisasjonsmodell, skal være klar 15. januar. Forslagene til endringer som kan gi effektivisering og kostnadskutt i trafikant- og kjøretøyområdet, skal ligge på statsrådens bord 10. mai.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!