Her fra en trafikkulykke i Oslo. FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Politihøyskolen bevæpner ansatte

Også Politihøyskolen gir våpen til sine ansatte på grunn av terrortrusselen mot Norge.

SIKKERHET: Også Politihøyskolen gir våpen til sine ansatte på grunn av terrortrusselen mot Norge.

- Dette gjør vi for å ivareta egen sikkerhet, sier kommunikasjonssjef ved Politihøyskolen (PHS), Runar Kvernen, til Dagsavisen.

I forrige uke ble det besluttet at norsk politi skal bevæpnes midlertidig, på grunn av det generelle trusselnivået mot Norge. Nå skal også PHS gi våpen til sine ansatte. Fra og med mandag morgen vil politistudentene få se lærere og andre ansatte med våpen på hofta på jobb.

Det var Universitas som først omtalte saken.

 

Ingen ny trussel

Kvernen understreker at det ikke betyr at det er noen konkret trussel mot PHS.

- Nei, og det er viktig å få fram. Det er ingen konkret trussel mot Politihøyskolen. Dette er en til­pasning av den generelle bevæpningen, sier kommunikasjonssjefen.

Han forteller at det var høyskolen selv som tok initiativ til bevæpningen.

- Man gikk fra en situasjon til en helt annen ganske raskt, og vi ønsket en presisering. I første omgang var det politidistriktene som ble omfattet av bevæpningen. Vi er både en høyskole og en politienhet. Da tok vi initiativ til å få noen små presiseringer. Etter dialog med POD går det ut en bevæpningsordre fra og med mandag. Alle er informert om dette, også ­studentene, sier Kvernen.

 

Våpenundervisning

Han understreker at undervisningspersonell ikke skal bære våpen.

- Det er relevant tjenestepersonell som deltar i utendørsaktiviteter, for eksempel ulike treningssituasjoner. Det betyr at innendørsaktiviteter, inkludert undervisning ikke er omfattet. Noen av studiestedene våre, som Stavern og Kongsvinger, er det godt vant med våpen på grunn av våpentrening. Så det blir ikke en totalt ny situasjon for oss at noen håndterer våpen, sier Kvernen.

Heller ikke politistudenter i praksistjeneste ute i distriktene skal bære våpen.

- De er ikke våpengodkjent, sier kommunikasjonssjefen.

 

Snikinnføring

Det var etter at PST i november kom med en ny trusselvurdering, at Politi­direktoratet og Justisdepartementet hasteinnførte bevæpning av politiet, selv om vi i Norge ikke har bevæpnet politi. Tiltaket har til tider møtt sterk motbør, blant annet fra ansatte ved PHS.

- Jeg må si, jeg tror dette mer er en bakvei for å innføre generell bevæpning. Vi har sterke aktører som mener det er en god idé, blant andre justisministeren, sa professor Johannes Knutsson til Dags­avisen i forrige uke.

Elevene ved PHS er ikke bekymret for at ansatte ved høyskolen nå skal gå med våpen.

- Jeg tror uansett det vil merkes i så liten grad at studentene ikke engang vil tenke over det, sier studentleder Even Bentz Sollie til Universitas.