Ap og Høyre vil ha flere som Ola Solberg Christoffersen med på laget før høstens valg. – Hvis jeg hadde slitt med å finne gode alternativer, kunne jeg endt med ikke å stemme, men det skulle nok veldig mye til, sier Christoffersen.

Ønsker unge menn på laget

Unge menn stemmer minst. Det bekymrer Høyre og Arbeiderpartiet, som vil snu trenden før høstens valg.

Innenriks

Både Høyre og Arbeiderpartiet har taktikken klar for å mobilisere unge menn til valgurnene i høst. Med målrettede budskap, sosiale medier og fokus på arbeids- og utdanningspolitikk håper partiene at de vil jevne ut kjønnsforskjellene som bekymrer valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

– Før stemte menn mer enn kvinner. Nå har det jevnet seg ut. Blant de unge deltar kvinner nå i større grad enn menn, forteller han til Dagsavisen.

Valgdeltakelsen i aldersgruppen 18–25 år er lav, spesielt hos menn. Ved stortingsvalget i 2013 stemte 61,5 prosent av mennene, 7 prosentpoeng færre enn kvinnene i gruppen, ifølge tall fra Institutt for samfunnsforskning.

Har vært for dårlige

– Vi har vært for dårlige alle sammen. Når det er så lav valgoppslutning har ikke partiene lykkes med å gjøre valget relevant nok. Tallene snakker for seg selv, sier John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre.

– Som parti har vi ansvar for å bidra til å øke valgdeltakelsen blant underrepresenterte grupper. Vi vet at unge menn er overrepresentert blant dem som ikke har fullført utdanning eller står uten jobb. Da er veien ofte kort til å oppleve politikk som irrelevant for sin hverdag, sier Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høy prioritet

Ap ønsker i større grad å møte unge menn i miljø der valgdeltakelsen er lav, både lokalt og digitalt, forteller Stenseng.

– Det viktigste for å engasjere disse velgerne er å nå ut med budskap de er enige i. Når Ap vil skape nye arbeidsplasser, bekjempe forskjeller og frafallet i skolen, handler det også om kvaliteten på demokratiet vårt, fortsetter hun.

Også på den andre siden av partiskalaen vil de gjøre endringer for å få unge menn til stemmelokalene.

– Gruppen er definitivt høyt prioritert. Den digitale satsingen er mye større nå enn før, og vi prøver å målrette innhold ut fra hva vi tror unge menn er opptatt av. Vi er et fremtidsoptimistisk parti, som er opptatt av å gjøre Norge i stand til å møte framtida, at folk skal få en god utdanning som kan lede til en jobb og muligheten til å skape gode liv for seg og sine. Vi mener selvsagt at dette er god politikk for nettopp denne generasjonen, sier Aarset,

Trenger ikke samfunnet

– Man er kanskje ikke like avhengig av samfunnet når man er en 25 år gammel, enslig, frisk, hvit mann, som når man har familie og barn. Det går jo som regel bra med deg uansett, sier Ola Solberg Christoffersen.

Han er 25 år, fra Troms, et fylke med lav valgdeltakelse, og dermed midt i målgruppen som Høyre og Ap nå vil få med på laget. Selv har Christoffersen benyttet hver anledning han har hatt til å bruke stemmeretten.

– Mitt personlige engasjement hadde gjort det merkelig å la være å stemme. I min oppvekst og omgangskrets er det å bruke stemmeretten sin høyt verdsatt. Sånn er det kanskje ikke for alle, sier han.

Christoffersen har flere venner som ikke har stemt, men tror ikke det handler om et bevisst valg.

– Mange tenker nok at deres stemme ikke påvirker så mye, og det har de jo litt rett i. Det er jo bare én stemme, fortsetter han.

Akkurat denne holdningen vil Aarset i Høyre til livs.

– Det er kanskje mange som tenker at «min stemme betyr ikke noe», eller som ikke klarer å bestemme hvilket parti som er riktig. Det er vårt felles ansvar som politiske partier å hjelpe folk til å treffe dette valget, sier partisekretæren.

Handler om å engasjere

Valgforsker Aardal er enig med Christoffersen i at engasjement har mye å si.

– Det koker ned til om velgerne blir engasjert av sakene i valgkampen. Det er innholdet, mer enn former og fasonger, som avgjør. Det er gjort mange forsøk på å gjøre det enklere å stemme uten at valgdeltakelsen ble mye bedre av den grunn.

Mens kvinner i større grad mobiliseres av velferd og helse, har det tradisjonelt vært skatte- og avgiftspolitikk som mobiliserer unge menn, forteller Aardal.

Høyre størst oppslutning

I forrige stortingsvalg hadde Høyre størst oppslutning blant unge menn med 29 prosent, mot Aps 21 prosent, ifølge valgforsker Aardal.

– Ap er mer populær hos unge kvinner, men de har vel så mye å hente på å jevne ut kjønnsforskjellene som Høyre, forklarer Aardal, som tror begge partiene har mye å tjene på å nå flere unge menn.