Ønsker sprekere barn

FRILUFTSLIV: Arbeiderpartiet vil satse på friluftslivet for å bedre folkehelsa. - Det aller viktigste grepet som tas, er det vi gjør for barna, sier stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap).

Ønsker sprekere barn

l Ap vil innføre daglig fysisk aktivitet i skolen

FRILUFTSLIV: Arbeiderpartiet vil satse på friluftslivet for å bedre folkehelsa. - Det aller viktigste grepet som tas, er det vi gjør for barna, sier stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap).

«Vi vil bruke mye penger på friluftsliv, men da vil vi også spare mye penger.»

Åsmund Aukrust, Ap

Ekstramillionene

I sitt alternative budsjett har Ap satt av 178 mill. kroner mer til friluftslivet enn det regjeringen har funnet plass til i sitt budsjettforslag.

Tilskudd til frivillige organisasjoner økes med 5,3 mill. til 60 mill. kroner.

Oppkjøp av friluftsområder i by- og tettstednære strøk: Økes med 36,2 mill. til 60 mill. kroner.

Kartlegging av friluftsområder: 
50 mill. kroner.

Tilrettelegging av friluftsområder: Økes med 44,7 mill. til 182 mill.

Én time fysisk aktivitet i skolen: 
40 mill. settes av for å starte inn­føringen av daglig fysisk aktivitet.

Friluftsliv i skolen: Økes med 1,5 mill.kroner til 60 mill. kroner.

Kilde: Ap.

I sitt alternative budsjett for 2015 har Ap satt av 178 millioner kroner ekstra til ulike tiltak som ikke minst skal få flere barn og unge til å bruke naturen mer.

40 millioner av potten skal brukes til å starte innføringen av én times fysisk aktivitet per dag i skolen.

- Dette er del av en folkehelsesatsing, sier Tore Hagebakken, også han fra Ap.

I flere artikler den senere tid har Dagsavisen pekt på betydningen av fysisk aktivitet:

En ny, stor undersøkelse avdekker at trim tre dager i uka kan redusere faren for demens med inntil 50 prosent.

En annen stor studie viser at sjansen for å bli 85 år eller eldre, øker betraktelig ved en halv times trening seks dager i uka.

Likevel er det bare tre av ti voksne som oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet. Dette kommer tydelig til uttrykk i de hurtig voksende beløpene til helse- og omsorgsformål. I fjor var det snakk om 288 milliarder kroner. Det tilsvarer 56.700 kroner per nordmann, hele 5 prosent mer enn i 2012.

Alvoret i denne utviklingen har ikke gått Ap hus forbi. Partiet mener «folkehelseutfordringene er en kostnadsbombe for samfunnet».

- Vi vil bruke mye penger på friluftsliv, men da vil vi også spare mye penger på en friskere befolkning med bedre livskvalitet, sier Aukrust.

kostbart

Mens de to politikerne forteller om Aps planer, leker godt kledde småbarn i nærheten. Her like ved Sognsvann i Oslo er ungene i ferd med å få et godt grunnlag for god helse livet ut.

Også Ap ser verdien av å venne barn til å bli fysisk aktive og til å bruke naturen tidlig i livet.

«Vi er særlig opptatt av at flere friluftsområder innbyr til aktivitet for barn og unge og fungerer som sosiale møteplasser», heter det i partiets alternative budsjett. Bevilgningene til tilrettelegging av friluftsområder foreslås derfor økt med 44,7 millioner kroner.

En langt mer kostbar satsing ser vi starten på ved de 40 millionene som skal bidra til at én times daglig fysisk aktivitet blir det vanlige i skolen. Pengene skal «stimulere til økt samarbeid og samspill mellom frivillig sektor og skolene.»

Flere partier har tidligere tatt til orde for mer fysisk aktivitet i skolen. Kostnadene vil bli på flere hundre millioner kroner, hvis flere klassetrinn skal inkluderes.

Steinar Saghaug, styre­leder i Friluftsrådenes Landsforbund, sier at Aps satsing «sammenfaller med våre krav».

- Dette må kunne kalles et løft, mener han.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, synes det er «bra og oppløftende» at Ap vil satse mer på friluftslivet, og at skolesatsingen «er et stykke på vei». Samtidig tilføyer han at «vi har vekslende erfaring med slike løfter».

Løp fra løftene

Det samme har friluftslivsorganisasjonene i Sverige. Før valget lovte Socialdemokraterna flere ganger at de ville bevilge mer til friluftslivet. Da den nye regjeringens statsbudsjett kom på bordet, var alle løfter glemt, ifølge Svenska Fjällklubben.

Hagebakken forsikrer at det ikke noen fare for at det samme skal skje her til lands.

- Hvis vi får makt igjen, er det vårt siktemål å satse mer på friluftslivet. Dere skal få det skriftlig. Og se gjerne på dette som begynnelsen på et større arbeid, sier han med stor selvtillit.

tor.sandberg@dagsavisen.no