Økonomiprofessor advarer mot pengebruken til denne gjengen

I nær fremtid blir velferdsstaten så dyr i drift at du får økt skatt og du må betale nye eller høyere egenandeler på offentlige tjenester, tror økonomieksperter.

 

– Norske partier er oljedopet alle sammen, sa Civita-leder og tidligere Høyre-statsråd, Kristin Clemet, til Dagsavisen for en drøy uke siden.

Hun refset de regjeringsbærende partiene Høyre og Frp for ikke å stå opp for kutt i offentlige utgifter, men kritikken gikk til samtlige partier på Stortinget.

– Vi har jo fått en politisk kultur i Norge som preger alle partiene. Det kommer først og fremst av den enorme oljerikdommen, sa Clemet.

Professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, Einar Lie, sier seg enig.

– Vi er et rikt land, og fra 80-tallet har vi vært i stand til å gjøre ganske store endringer og justere kursen underveis når nødvendig. Vi har hatt et handlekraftig system. Men jeg begynner å lure på om vi fortsatt har det nå – om vi har evnen til å gjøre vanskelige valg, eller om partiene er bundet opp i brede politiske kompromisser der alle må ha litt til alle sine egne for å komme videre, sier Lie.

LES OGSÅ: Det er ikke god gammeldags høyrepolitikk, sier Civita-leder Kristin Clemet: – Jeg skulle gjerne sett at man burde ha holdt igjen mer på utgiftene

Store, stygge kutt

Perspektivmeldingen, som finansminister Siv Jensen (Frp) la fram i 2017, taler et tydelig språk. Oljepengebruken kan vokse langt mindre de kommende årene, enn den har gjort i de foregående.

Uten politiske grep og reformer vil staten fra 2030 måtte kutte fem milliarder kroner årlig på grunn av økte utgifter særlig til pensjoner og helsesektoren.

Samtidig er det tatt noen grep, eksempelvis gjennom pensjonsreformen. Statsminister Erna Solberg (H) har proklamert at å sikre velferdsstatens bærekraft er den sittende regjeringens fremste ambisjon. Samtidig har oljepengebruken under Solberg økt kraftig – det samme har veksten i de offentlige utgiftene.

Lie er ikke imponert.

– Jeg synes ikke regjeringen er på riktig vei. Det har vært høy pengebruk – høyere enn man kunne forvente ut fra konjunktursituasjonen. Og det har heller ikke vært klare prioriteringer. Det har økt jevnt hele veien og vært lite reformer som trekker i retning av mer effektiv pengebruk. Behovet for effektivisering av offentlig sektor er et gjentakende poeng i Perspektivmeldingen, men det har vi sett veldig lite av, sier Lie.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Utgifter opp, skatt opp

– På lang sikt er skattenivået styrt av de offentlige utgiftene. Høyre har fulgt opp med en jevn og sterk vekst i offentlig sektor. Disse utgiftene må finansieres. Det betyr at man må øke skattene på sikt dersom man da ikke skulle lykkes med de vel optimistiske ambisjonene om effektivisering, sier Lie.

Forsker ved Statistisk sentralbyrå, Thomas von Brasch, forklarer det enkelt:

– Vi har et inndekningsbehov. Hvis ikke inntektene økes, må utgiftene senkes.

I Perspektivmeldingen pekes det på fire såkalte handlingsalternativer for å redusere underskuddet på statsbudsjettet all den tid handlingsregelen begrenser oljepengebruken:

• Økt sysselsetting

• En mer effektiv offentlig forvaltning

• Økt skatt

• Økt privat medfinansiering

«Det er lite sannsynlig at noen av disse strategiene alene vil kunne være løsningen på de utfordringene finansieringen av velferdsordningene står overfor. Vi må lykkes på flere områder samtidig. En kombinasjon av økt arbeidsinnsats og en mer effektiv tjenesteyting vil være avgjørende for å trygge fortsatt gode velferdsordninger», heter det i meldingen.

SSB-forskeren tror, som han også har sagt til Dagsavisen tidligere, at politikerne i nær fremtid også må ty til skatte- og avgiftsøkning for at regnestykket skal gå opp.

– Vi kan ende i en situasjon der folk fortsatt ønsker de samme tjenestene, men for at de skal få det opplever at skatten eller brukerbetalingen økes.

LES OGSÅ: Regjeringen åpner i den nye plattformen for å bruke 19 milliarder oljekroner utenfor vanlige budsjetter

– Det skal en del til

Lie svarer det følgende på spørsmål om vi kommer utenom økt skatt og økte egenandeler:

– Nei, jeg tror det er vanskelig. Det kommer selvsagt an på hva man gjør, men om vi skal unngå det, må man gjøre noe som ikke gjøres i dag. Og det skal en del til. Effektivisering i offentlig sektor har stått på programmet i mange tiår, og jeg kan ikke se noen stor og rask løsning på produktivitetsutviklingen. Manglende produktivitetsvekst er noe alle ønsker, men samtidig noe man er bekymret for i hele den vestlige verden. Man har ingen løsninger som ikke er politisk kostbare. Så har det man gjør over budsjettet som har virkning, og jeg tror at den høye utgiftsveksten over offentlige budsjetter trekker i retning av økt skatt og økte egenandeler, sier Lie.

LES OGSÅ: Regjeringen slår selv fast at veksten i oljepengebruken ikke kan fortsette. På tross av det har de blå gitt fagre valgløfter og forpliktet seg til kostbar politikk