Nytt rekordår for Thon

Med et resultat før skatt på 2,3 milliarder kroner kan Olav Thon Gruppen konstatere at 2017 ble et nytt rekordår for gruppen.


Resultatet er en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med 2016.

Driftsinntektene for 2017 var på totalt 10,9 milliarder kroner for konsernet, mot 10,2 milliarder kroner i 2016. Driftsresultatet ble på 3,2 milliarder kroner, opp fra 2,8 milliarder i 2016.

– Dette er ny rekord. Resultatveksten kan forklares av flere ting, blant annet økte resultater fra boligprosjekter som er ferdigstilt, økte leieinntekter fra eiendommene, en betydelig resultatvekst i Thon Hotels og lavere finanskostnader, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre, i en kommentar.

Drift av kjøpesentre er en stor del av konsernets virksomhet. Ved årsskiftet eide gruppen 78 kjøpesentre i Norge og Sverige, samt forvaltet 31 sentre for andre eiere. Butikkomsetningen økte med 1 prosent til 54 milliarder. I Sverige alene økte omsetningen i kjøpesentrene med 4,7 prosent til 13,3 milliarder svenske kroner.

Salgsinntekter fra boligprosjekter utgjorde 820 millioner kroner. Konsernets eksterne leieinntekter økte med 7 prosent til 4.541 millioner kroner. Hotellkjeden Thon Hotels hadde driftsinntekter på 3,5 milliarder kroner i 2017.

(©NTB)