Therese Guovelin er nestleder i LO Sverige.

Norge verst i Norden på organisasjonsgrad

LO må gi folk en ny måte å organisere seg på som er mer tilpasset det nye arbeidslivet, mener LO i Sverige.

 

Er sosialdemokratiet i krise? Hvordan videreutvikle den nordiske modellen? Og hvordan skal LO i Norden bli mer relevant for arbeidstakere i det nye arbeidslivet? Det er blant kjernespørsmålene på SAMAKs 25. arbeiderkongress i Stockholm denne uka. Norge er i nordisk sammenheng verst i klassen på organisasjonsgrad, mens i Sverige er organisasjonsgraden nå på 69 prosent. Det er 20 prosentpoeng høyere enn Norge. Men fallet har likevel vært dramatisk. På 90-tallet var om lag 2,2 millioner organisert i en fagforening i Sverige. I 2015 var antallet fagorganiserte falt til rundt 1,4 millioner.

Endret arbeidsliv

Nestleder i LO Sverige, Therese Guovelin, mener det mest dramatiske fallet kom under den borgerlige regjeringen, etter 2007.

– Regjeringen gjorde grep som førte til at det ble dobbelt så dyrt å være medlem av en fagforening. Så mellom 2007–2010 opplevde vi de største tapene, sier Guovelin.

Hun understreker samtidig at det ikke er den eneste grunnen. Arbeidsmarkedet har endret seg.

– Det er flere usikre jobber, og flere har ikke bare én arbeidsgiver. Det er også vanligere å jobbe i flere sektorer. Du jobber kanskje for McDonalds den ene dagen og på sykehjem den andre. Da er det mer krevende å ha et medlemskap, sier LO-nestlederen.

Igjen sender hun et stikk til den forrige regjeringen og liberaliseringen av arbeidsmiljøloven, som hun mener førte til at flere ble midlertidig ansatt. Ser man på dem som er fast ansatt, er organisasjonsgraden høyere.

– Vi må finne en ny måte folk kan organisere seg på. Det er en av de store utfordringene vi har nå. Det er ikke helt enkelt, sier Guovelin.

Hovedregelen nå er at man skal være organisert i det forbundet som tilhører sektoren hvor du jobber mest.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Island på topp

Ingen av de nordiske landene har høyere organisasjonsgrad enn Island. Den er på nær 90 prosent og stigende, forteller den islandske LO-lederen Gylfi Arnbjörnsson. Han tror en hovedårsak til dette er at en rekke velferdsgoder på Island er knyttet til fagforeningsmedlemskapet.

– Vi har for eksempel et eget sykefond. Det sikrer at du får dagpenger fra din fagforening etter sykelønnsperioden er over, sier han stolt.

Det skal sies at Island har et langt lavere innbyggertall enn de andre nordiske landene, så den høye organisasjonsgraden innebærer 120.000 fagorganiserte.