Næringslivstopp kritisk til Ernas budskap i nyttårstalen

Skipsreder Elisabeth Grieg er ikke enig med statsministeren i at norske kvinner må føde flere barn for å sikre en bærekraftig velferdsstat.

 

Under gårsdagens NHO-konferanse i Oslo Spektrum spurte Dagsavisen Grieg og flere andre kvinner i næringslivet om hva de mener om Erna Solbergs budskap i nyttårstalen. Statsministeren oppfordret norske kvinner innstendig om å få flere barn. Ifølge Solberg er det viktig for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i framtida. Skipsreder Grieg, som er kåret til en av Norges mektigste kvinner i næringslivet, er kritisk til oppfordringen.

– Hvis vi skal skape velferd, så er 100 prosent sysselsetting det aller viktigste. Vi må klare å få alle som kan og vil ut i arbeid. Det må være fokus på utdanning og på dem som faller ut av utdanningssystemet. Vi må sørge for at de kommer inn i et skolesystem som fungerer.

– Vi må ha barnehager, skoler og et velferdssystem som er bygget slik at det å være i arbeid er det vanlige. Det er det viktigste for meg, ikke hvor mange barn vi skal få, sier Grieg.

Hun mener også at en velfungerende innvandringspolitikk er viktig for å sikre velferdsstatens framtid.

– Norge klarer ikke å forbli en velferdsstat hvis ikke innvandringspolitikken fungerer. Vi er en flerkulturell nasjon, og vi må bygge et samfunn som er inkluderende.

Kommentar: Skamløst av Solberg

«Fødemaskiner»

En drøy uke etter nyttårstalen, går debatten fortsatt om det er riktig at kvinner må føde flere barn for å sikre velferdsstatens framtid. I dag føder norske kvinner i snitt 1,62 barn. I 2009 var tallet 1,98. Trenden er global. På verdensbasis fikk kvinner i snitt 4,7 barn i 1950. I fjor var tallet 2,4.

Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå vil flere barn føre til større utgifter for staten. Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, mener derimot at statsministeren underdriver alvoret. Til Dagens Næringsliv uttalte han at lave fødselstall vil gi boligprisfall og årevis med lav rente.

Mange har uttalt seg sterkt kritisk til Solbergs tale. Espen Gamlund, professor i filosofi, skrev i en kronikk i Aftenposten at statsministerens oppfordring reduserer kvinner til «fødemaskiner som skal redde velferdsstaten», og at det uttrykker et problematisk syn på kvinner og deres stilling i samfunnet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Delte meninger

På NHO-konferansen var det delte meninger om Solbergs oppfordring. Berit Svendsen, tidligere leder for virksomheten til Telenor i Norge og Skandinavia, mener det er «hyggelig med en liten oppfordring til at vi bør bli flere nordmenn», men særlig bekymret for den lave fødselsraten er hun ikke.

– Det som er så fantastisk fint med Norge er at damer har full frihet til å gjøre akkurat det de vil, sier Svendsen, som i dag jobber som sjef for den internasjonale satsingen i Vipps.

Hun mener det er vel så viktig at det gjøres mer for å få internasjonal arbeidskraft til Norge som at norske kvinner skal føde flere barn.

– Vi er et lite land. Det er veldig mange flinke folk på utsiden av Norge. Vi må bli flinkere til å få flere hit som kan bidra på spennende felter i næringslivet. Mange oppstartsbedrifter sliter med å få inn dem de trenger fra utlandet. Der kan vi bli flinkere, sier Svendsen.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot har ikke latt seg provosere av statsministerens tale.

– Fødselstallene er rekordlave. Da må det være helt greit å bekymre seg for at vi ikke greier å reprodusere vår egen befolkning. Hadde jeg vært statsminister, kunne jeg sagt det samme selv.

Reportasje: Jeg er nyfiken – og grønn (Dagsavisen+)

Enig med Erna

Dagsavisen har også spurt Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, om hva hun mener Solbergs tale.

– Uansett hva økonomene regner seg fram til når det gjelder fødselsrater, så er det en kjensgjerning at vi trenger kloke hoder og flinke hender i både privat og offentlig sektor i årene framover, sier Bratten.

Hun er enig med Solberg i at det er god grunn til å være bekymret.

– Selv om de mest vidløftige fantasier om hva teknologien kan gjøre i arbeidslivet skulle slå til, vil Norge mangle arbeidskraft når eldrebølgen skyller over landet snart. I tillegg til at oppgavene blir mange i velferdsstaten, er den generasjonen som snart trenger velferdsstatens hjelp den mest krevende vi har sett.

Bratten mener arbeidslivspolitikken er viktig for å nå målet om flere barn.

– En tredjedel av de deltidsansatte kvinnene sier de kunne jobbet mer om arbeidstiden hadde blitt mer tilpasset deres individuelle behov. I tillegg må arbeidsgiverne forvente at både mor og far tar ansvar for syke barn, henting i barnehage og SFO og at de tar ut foreldrepermisjon.

Les også: Her ligger Oslos siste tyskerleir (Dagsavisen+)