Til ny kamp for miljøet

Bård Vegar Solhjell har fått jobb i WWF.

Navn i nyhetene

 

Hvem: Bård Vegar Solhjell (46 år fredag)

Hva/hvorfor: Ny generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Starter i stillingen i mars.

Hvorfor ville du bli ny WWF-leder etter Nina Jensen?

– Miljøet er viktigst, særlig i tiårene foran oss, og WWF er en organisasjon jeg setter høyt. Den er stor, internasjonal, innflytelsesrik og dekker hele miljøfeltet.

Hva ser du på som de viktigste miljø- og naturvernoppgavene?

– Det er to ting. For det første å få til et klimagjennombrudd slik at klima blir et grunnleggende premiss i politikken, i alt fra bruk av offentlige midler og transport til bruken av oljefondet og samfunnsplanleggingen. For det andre å øke forståelsen for at tap av naturmangfold kan være en like stor utfordring som klimaendringene.

Hva slags forhold har du til naturen?

– Jeg går veldig mye i fjellet, løper og går i skogen, går skiturer og oppsøker naturopplevelser, alt fra fjorder på Vestlandet til regnskog. Jeg har et nært forhold til det å være ute i naturen.

Hva slags betydning kan det få for WWF at en veletablert SV-politiker overtar som generalsekretær?

– Jeg tillater meg å tro at jeg nyter respekt ut over eget parti, ellers ville de nok ikke valgt meg. WWFs renommé er dessuten basert på mange års godt arbeid fra organisasjonens side, og langt fra tuftet på bare enkeltpersoner.

Hvordan kan det at du har vært miljøvernminister påvirke den nye jobben?

– Jeg tror nok at jeg vet mye om hvordan politikk blir til, og jeg kjenner de mange avveiningene politikere og administrasjon må gjøre.

Har SV den beste miljøpolitikken?

– He he. Det er sånn at jeg har jobbet for SV og SVs politikk i mange år, men på vei inn i en ny jobb vil jeg ligge unna partipolitiske kommentarer.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror heller jeg vil anbefale en bok jeg leste i sommer, «Den sjette utryddelsen» av Elizabeth Kolbert, som handler om tap av natur og arter.

Hva gjør deg lykkelig?

– Lange skiturer.

Hvem var din barndomshelt?

– Diego Maradona.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det at jeg kommer for sent til ting. Jeg en en tidsoptimist.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kjøper jeg to vinylplater fra nettet eller en elektronisk dings.

Ja, du er jo opptatt av musikk. Hvem er din favorittartist?

– Jeg setter David Sylvian veldig høyt, men akkurat nå er det også mange sterke norske kvinnelige artister, som Susanne Sundfør, Hanne Hukkelberg og Jenny Hval.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Det siste jeg gikk i var til støtte for fredsprisvinner ICAN.

Er det noe du angrer på?

– En haug med ting. Hvis du ikke angrer på noe har du trolig veldig lav selvinnsikt. Alle gjør feil og bør angre litt, før man slipper det og går videre til forbedring.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– David Sylvian, Susanne Sundfør, Hanne Hukkelberg og Jenny Hval.