Sydvaranger åpner gruve i Kirkenes – enda en gang

Styrelederen lover hundrevis av nye arbeidsplasser etter at staten sa ja til gruvedrift.

 

Hvem: Peter Steiness Larsen (46)

Hva: Styreleder for Sydvaranger AS.

Hvorfor: Sydvaranger AS har fått konsesjon til å reåpne malmgruven i Kirkenes. Gruva forventes å skape 400 arbeidsplasser.

Gratulerer med konsesjon til å gjenåpne malmgruva i Kirkenes.

– Tusen takk for det.

Hva skjer nå?

– Vi gjenopptar arbeidet med å klargjøre utstyret og ferdigstille driftsplaner, og begynner å bygge organisasjonen. Vi ansetter flere som skal bidra til å bygge opp ny drift. Vi har 35 mann i arbeid nå. Det blir gradvis flere framover.

Når er dere i drift?

– Vi girer nok opp i høst, og forventer kontinuerlig jernmalmkonsentrat-produksjon fra neste vår. Tida framover vil vi bruke til å ansette flinke folk, ferdigstille planer og bestille nytt utstyr.

Er dere fullbemannet om et år?

– Nei. Det er lange leveringstider på en del av utstyret vi må kjøpe. Men vi går i gang med det vi har, og håper å være fullbemannet i løpet av neste år.

400 ansatte i gruva, pluss underleverandører. Dette er en god dag for Kirkenes?

– Vi ønsker at så mange som overhodet mulig skal være ansatt lokalt. Selv om vi innledningsvis kanskje må hente kjernekompetanse utenfra, og det kan ta tid å få opp arbeidsstokken her. Men målet vårt er å bygge en lokal bedrift.

Så det blir ikke bare utlendinger på brakkerigg som skal jobbe i gruva?

– Vi har jo en brakkerigg. Og i den innledende fasen vil det nok være litt mer «fly-in/fly-out» enn det som er målet på sikt. Vi vil være en lokal bedrift, og 10 prosent av arbeidsstokken skal være lærlinger. En ung mann ringte og spurte om lærlingplass akkurat nå. Det er mye fin ungdom her som skal få sjansen.

Dere har «holdt gruva varm» siden nedleggelsen i 2015. Hva betyr det?

– Man kan ivareta utstyret på best mulig vis, og sørge for at det ikke forvitrer. Da konkursen ble en realitet i 2015 jobbet vi på spreng for å gjøre det enklest mulig å starte opp igjen. Våren 2016 kjøpte Tschudi-gruppen gruven. Da hadde vi ikke konsesjon, men det lå skutt malm på bakken. Vi prosesserte 110.000 tonn malm for å vise at vi hadde et prima produkt og et intakt anlegg. Den beste måten å holde utstyret ved like er jo å bruke anlegget. Vi har også re-analysert gamle malmprøver og gjort geologiske undersøkelser.

Driften ble avviklet fordi malmprisen var for lav. Vil ikke det skje igjen?

– Det var en historisk lav pris i 2015, og prisene har forbedret seg siden det. Og det er en ting vi ikke må glemme: Malmen her er av høyeste kvalitet, og etterspørselen er spesielt høy fordi det er blitt mer bevissthet om forurensing også i Kina. Men prisene er volatile. Så vi må skape en solid bedrift og investere i en langsiktig drift. Vi må blant annet fjerne en stor mengde gråberg for å komme til malmen. Når det er gjort, vil vi ha et helt annen driftsgrunnlag.

Gruva ble drevet av staten fram til 1997, og holdt i live tross ulønnsomhet. Malm er en notorisk ustabil vare?

– Ja. Derfor satser vi mer på videreforedling. Om du går fra å ha en råvare til å ha en foredlet vare, er det en annen skål. Som vår bankmann sier: Torskeprisen er volatil, men prisen på fiskepinner er stabil. Men i første omgang vil bruke energien på å komme i gang. Vi skal drive effektivt med høykvalitets jernkonsentrat, og så miljøvennlig som mulig.

Skal du feire i kveld?

– Jeg har allerede fått et glass champagne, må jeg innrømme. Og det kan nok være jeg åpner en flaske rødvin.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har ikke lest en bok siden vi overtok her i 2016. Men jeg har lest en del rapporter om geologiske forhold, og konjunkturrapporter.

Hva gjør deg lykkelig?

– Alle mine tanker er samlet om Sydvaranger nå. Jeg er lykkelig i dag.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Kanskje at jeg blir ensporet når jeg jobber med noe.

Hvem var din barndomshelt?

– Min nabo der jeg vokste opp på Nord-Sjælland i Danmark, han var jeger og fisker.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det var en fantastisk nobelpris i år. Blant annet stilte Denis Mukwege det viktige spørsmålet: Hvordan påvirker vår livsstil folk i utsatte områder som driver med mineralproduksjon? Konfliktmineraler skulle jeg gjerne demonstrere mot.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå skulle jeg gjerne ha diskutert gruvedrift og industriutvikling med næringsministeren. Men jeg vil helst ikke stå fast i heisen.