Gaute Eiterjord. FOTO: NATUR OG UNGDOM

Raser mot togplaner

– Vi trenger jo mer tog i Norge, men i dette prosjektet har regjeringen gitt blaffen i naturen og matjorda, sier Gaute Eiterjord.

 

Gaute Eiterjord (19)

2. nestleder i Natur og Ungdom

Motstander av regjeringens planer om bygging av Ringsriksbanen

 

Hvorfor er Natur og Ungdom negative til regjeringens planer for Ringeriksbanen?

– Vi er imot traséen regjeringen har valgt. Hadde de funnet en annen trasé som ikke ødelegger så mye natur og matjord, ville vi ha vært for. Vi trenger jo mer tog i Norge, men i dette prosjektet har regjeringen gitt blaffen i naturen og matjorda. Den vil bare bygge ut raskest mulig og billigst mulig.

Finnes det bedre traséer?

– Ja, blant annet Åsa-traséen som Stortinget vedtok i 2002, et vedtak som nå blir opphevet, skuffende nok med Venstre som garantist. Ringeriksbanen kunne også blitt bygd gjennom Nittedal. Da ville den sannsynligvis ha blitt nesten like rask og den ville gått rundt matjord og våtmarker.

Er det mye matjord og natur som vil bli berørt av regjeringens planer for Ringeriksbanen?

– Ja, blant annet store områder med matjord på Helgelandsmoen, som inneholder noe av den beste matjorda i Norge. Det er også snakk om betydelige inngrep i våtmarksområder med mange trekkfugler. Våtmark er en truet naturtype i Norge og nå blir den enda mer truet, selv om Norge har forpliktet seg internasjonalt til å ta vare på verneverdig våtmark gjennom Ramsar-konvensjonen.

Erna Solberg sier at jernbaneutbyggingen er viktig for at Norge skal nå sine klimamål. Har hun ikke rett i det?

– Det som gjør at Solbergs uttalelse om dette ikke henger på greip, er utvidelsen av E16 samtidig med byggingen av Ringeriksbanen. Utvidelsen til firefelts motorvei vil legge beslag på store arealer og føre til en to- eller tredobling av dagens trafikk i disse områdene. Da vil vi ikke få noen klimaeffekt av Ringeriksbanen. Dette slår også Vegvesenets prognoser fast. Vi er ikke imot sikrere veier, men det kan gjøres med midtdelere.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror jeg må svare «Markens grøde» av Knut Hamsun. Den leste jeg i sommer mens jeg jobbet på en sæter i Valdres med å melke geiter og yste ost.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg er på hytta og får lagt fra meg alt som handler om eposter som må besvares og møter jeg må gå i.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var veldig glad i tegneseriefiguren Tintin, en fyr med sans for rettferdighet som aldri lot seg stoppe.

Hva misliker du mest med deg selv?

– Jeg har litt vanskelig for bare å legge fra meg arbeidet hvis jeg blir oppslukt av noe.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da lager jeg et svært middagsmåltid hjemme i kollektivet med svær dessert, for eksempel blåbærpai.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mange ting, som mot rasering av natur, for eksempel ved dumping av gruveavfall i norske fjorder.

Hvem ville du helst ha stått fast i heisen med?

– Erna Solberg, og så ville jeg ha spurt henne om hun faktisk mener at det er et fnugg av miljøsatsing i planen for Ringeriksbanen.