Militær trafikkpresisjon

Tross en alvorlig ulykke, har vegvesenet inntrykk av at både sivile og militære trafikanter er flinke til å ta hensyn til hverandre på veiene under Trident Juncture 2018.

 

Hvem: Åsmund Møller Johansen (43)

Hva: Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Region Øst.

Hvorfor: Sender daglige pressemeldinger med informasjon om hvordan de militære kolonnene under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 påvirker trafikksituasjonen rundt om i landet.

Det er mye å holde styr på om dagen, hvordan er det å holde oversikten på trafikkbildet under denne øvelsen?

– Vi har samarbeidet med Forsvaret om planleggingen rundt dette i nesten to år, så vi har vært godt forberedt. Underveis i øvelsen har vi tett og løpende kontakt, slik at både hensynet til de sivile trafikantene og behovene til Forsvaret og NATO blir ivaretatt på best mulig måte. Blant annet er det ønskelig å unngå militær trafikk visse tider av døgnet i de mest trafikkerte områdene, samtidig som vi forsøker å gjøre bilistene oppmerksomme på at kolonnetrafikken følger et annet kjøremønster enn vanlig trafikk. De skal kjøre i samlet flokk, og det går gjerne litt saktere, noe man ikke er så vant til her på Østlandet som man kanskje er nordpå. Da er det viktig å informere underveis om hvor kolonnene kommer, og det er derfor vi sender ut disse daglige pressemeldingene.

Hvordan forholder bilistene seg til dette, har dere fått noe kjeft?

– Det har vært noen spørsmål, men veldig få klager. De tilbakemeldingene vi har fått fra rundt omkring er at det stort sett har gått bra. Forsvaret har gjort en god jobb med å forberede de utenlandske styrkene på hvilke trafikkregler som gjelder her i Norge, og vi opplever at de sivile trafikantene er oppmerksomme og forholder seg fint til den litt uvante trafikksituasjonen. Både sivile og militære trafikanter har vært tålmodige og tatt hensyn til hverandre. Det er vi glade for.

Har det oppstått noen alvorlige episoder som følge av øvelsen?

– Noe har det vært, og spesielt den tragiske hendelsen i Trøndelag, der en soldat ble påkjørt og dessverre omkom. Ellers har det vært enkelttilfeller av farlige forbikjøringer som blir rapportert inn til politiet, og noen mindre hendelser som kjøretøystans. Alt i alt er vårt inntrykk at samhandlingen mellom sivil og militær trafikk har fungert godt.

Hvilke områder er mest utsatt med tanke på trafikale utfordringer?

– Mange av kjøretøyene har kommet inn via Borg havn i Fredrikstad, så det har vært en del der, men også mot Rygge og indre deler av Østfold. Samtidig har både Hedmark og Trøndelag der feltøvelsen fant sted, vært berørt. Det samme med deler av Møre og Romsdal, Oppland og Akershus der den militære trafikken har kjørt gjennom på vei til og fra øvingsområdene.

Men dere ser kanskje litt fram til at øvelsen er over, og trafikksituasjonen normaliserer seg?

– For Statens vegvesen har dette vært en stor hendelse. Når mange opererer i et annet mønster enn det som er normalt i trafikkbildet, har vi måttet bruke en del ressurser på å tilrettelegge. Samtidig er det vår rolle som en del av totalforsvaret å yte støtte til Forsvaret i denne typen situasjoner, sammen med politiet og andre sivile myndigheter. Sånn sett har dette også vært en nyttig øvelse for oss, som vi har klart å håndtere, og skal håndtere videre til øvelsen er over i månedsskiftet november-desember. Så krysser vi fingrene for at hjemtransporten skjer uten alvorlige uhell, og at NATO-styrkene kommer seg trygt hjem til jul.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Hvite Niggere» av Ingvar Ambjørnsen husker jeg godt at gjorde inntrykk på meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– At familien min har det bra.

Hvem var din barndomshelt?

– Dette kom brått på! Barndommen var full av helter, men Tex Willer, Viggo Sundmoen (HamKam) og «Mester Erik» (Kristiansen, Storhamar Ishockey) kommer høyt på lista.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Nå ble det veldig personlig her. Det er nesten så du heller burde ringt hun jeg bor sammen med for å få noen innspill, hehe. Jeg er nok et skippertaksmenneske, med de fordeler og ulemper det medfører. Viktig at du får med den presiseringen der!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går det i god mat og godt drikke.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har ikke gått i så mange, men kunne gjerne gått for at vi må ta klimaendringene på største alvor.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Samboeren min, Anne. Vi skulle snakket om de nære ting, i en ellers travel hverdag.