FOTO: ENOVA

Leger rekkeviddeangst

Audhild Kvam (47) er markedsdirektør i Enova, som har utlyst bygging av hurtigladere for elbiler mellom de største byene i Sør-Norge for å gjøre langturer med elbil mulig.

 

Hvordan er tilbudet av hurtigladere mellom byene i Sør-Norge i dag?

– Det er mange hurtigladere i Sør-Norge, men de er ikke nødvendigvis plassert som ledd i helhetlige strekninger, og en kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. Langturer mellom mange av byene er vanskelig å gjennomføre med elbil i dag, og det er denne rekkeviddeangsten vi vil til livs med satsingen vår.

Hvor mange hurtigladere ønsker dere å bygge?

– For å oppnå et grunnleggende ladetilbud, har vi stilt krav om minimum to lademuligheter per femte mil, hvor alle skal kunne lade.

Hvordan vil disse nye hurtigladerne kunne påvirke utbredelsen av elbiler?

– Rekkeviddeangsten er fortsatt reell for mange. Hurtigladerne vil sammen danne et grunnleggende ladetilbud som gjør at elbilen kan brukes på mange flere langturer. Dermed vil dette gjøre elbilen mer aktuell som husholdningens eneste bil for mange.

Dere ønsker også flere hurtigladere i Nord-Norge. Hvordan er de planene?

– Vi tar utgangspunkt i de nasjonale transportkorridorene gitt av Nasjonal transportplan, blant annet E6 mellom Trondheim og Kirkenes. I denne første utlysningen tok vi for oss veiene med aller mest trafikk og størst potensial for flere elbiler. I neste utlysing om cirka tre måneder, er det naturlig at også Nord-Norge er representert.

Innebærer denne satsingen utenfor byene at tilbudet av ladestasjoner i byer og tettsteder nå er tilstrekkelig?

– Vi mener at forholdene allerede ligger til rette for at videre utbygging i byer kan skje uten offentlig støtte. Vi prioriterer derfor midlene våre på hovedfartsårene utenfor byene, hvor lønnsomheten i dag er lavere. På sikt må all utbygging skje på kommersielle vilkår, men vi bidrar nå som starthjelp for dette markedet.

Hvor dyrt blir det å bruke de nye hurtigladerne?

– Prisen for lading vil utbyggerne håndtere i et samspill med markedet. Vi tror ikke det er i operatørenes interesse å sette urimelige priser.

Hvor vil bilistene finne de nye ladestasjonene?

– Vi stiller krav om at laderne skal ligge maksimalt én kilometer fra hovedfartsåren, men det blir opp til utbyggerne og lokale krefter å finne den beste plasseringen på hvert enkelt sted.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den romerske keiseren Marcus Aurelius´ bok «Til meg selv», synes jeg inneholder mange gode betraktninger med god mening. Den blar jeg i innimellom og jeg finner ofte inspirasjon der.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å se en god fotballkamp med Stridheim j-16 eller j-19, der min datter spiller.

Hvem ville du helst ha stått fast i heisen med?

– Hillary Clinton. Jeg tror hun blir USAs neste president. USAs klimapolitikk vil være avgjørende for hvordan verden klarer å håndtere klimakrisen. Jeg ville benyttet tida til å diskutere hva vi sammen kan gjøre.