– Kutt utslipp, få mat

Budskapet er klart fra Kjersti Hoff, den nye lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Navn: Kjersti Hoff (56)

Hva/hvorfor: Ble nylig valgt til ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter Merete Furuberg som sa nei til gjenvalg etter åtte år som leder.

Gratulerer som ny leder! Hvorfor er dette et verv som du vil ha?

– Dette vervet gir en unik mulighet til å være med og påvirke norsk landbrukspolitikk.

Hvilke oppgaver kommer du til å bruke mye tid på som ny leder?

– Som fersk leder har jeg stort behov for å forberede meg til jordbruksforhandlingene og lovverket rundt det. Ellers håper jeg gjennom mitt arbeid å kunne øke forståelse og kunnskap om hvor trygg og ren norsk mat er, i forhold til mye av det vi kan kjøpe fra utlandet. Nettopp fordi vi har strenge krav til dyrevelferd, bruk av antibiotika og sprøytemidler.

Kan du kort presentere Norsk Bonde- og Småbrukarlag for oss som ikke er innom et fjøs så ofte?

– Vi arbeider for en bærekraftig sunn matproduksjon på norske ressurser, til den norske forbrukeren. Det betyr at vi skal ha et sterkt jordvern, at vi skal bruke utmarka vår, at vi skal ha flere dyr på beite og at vi skal ha flere setre i drift. Vi er også opptatt av mangfoldet og mangesysleriet små og mellomstore gardsbruk gir med å skape økt bosetting og nye aktiviteter. De er bærebjelkene i bygder i hele landet fra nord til sør.

Bønder over hele landet sliter med ettervirkningene av ekstremsommeren. Hva slags tanker gjør du deg om klimaendringene?

– Vi må handle nå for å kutte utslipp slik at det kan være mulig å produsere mat i framtida. De senere årene har vi opplevd klimaendringene gjennom både tidenes tørke, varme og for mye regn på feil tid. Både bønder og alle andre må nå innse at global oppvarming allerede gir problemer i alle verdens land, og vår alles matproduksjon er den som er mest utsatt for klimaendringene. Det viktigste vi kan gjøre er å kutte utslipp av klimagasser, og da må Norge kutte 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter hvert eneste år fra og med nå, for at vi skal gjøre vårt bidrag til at kloden ikke varmes over 2 grader. Dernest må det investeres i klimatilpasninger.

Samtidig som bønder sliter med matproduksjonen i kamp med naturkreftene, fortsetter matkastingen. Tar folk i for stor grad tilgangen til mat for gitt?

– Det ser dessverre slik ut ja.

Er du selv bonde eller småbruker?

– Jeg vil si jeg er begge deler. Vi eier et småbruk og driver økologisk mjølk- og kjøttproduksjon på 18 mjølkekyr med oppforing av kastrater. Min mann og jeg er begge aktive i drifta og har også hele tiden hatt annen aktivitet i tillegg.

Ja, du har også mye annet på CV-en, både jobb som regnskapsfører, leder for Kvinneuniversitetet i Løten, plass i Norturas konsernstyre, 12 år i Løten kommunestyre for SV - åtte av dem som varaordfører, og diverse andre tillitsverv. Hva sier det om deg?

– Jeg liker å jobbe sammen med andre mennesker. Jeg har et stort engasjement for å være med og påvirke til et samfunn hvor det er plass til alle og hvor vi forvalter våre ressurser på en bærekraftig langsiktig måte. Dessverre synes jeg vi har veldig mye å ta fatt i både nasjonalt og internasjonalt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den tause våren av Rachel Carson.

Hva gjør deg lykkelig?

– Gode sommerdager med kyr og seterdrift i fjellet.

Hvem var din barndomshelt?

– Det må jo være Pippi. «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert.»

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Iblant kan jeg tro at ting er litt enklere enn de er.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Skeier ut? For meg er det å gå i fjellet, fra hytte til hytte, bruke DNT sine fantastiske hytter, vinter som sommer, sammen med venner og familie.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg går gjerne i tog for rettferdig fordeling, krav om kutt i klimagassutslipp og matproduksjon for en anstendig inntekt.

Er det noe du angrer på?

– Ja, men jeg prøver å tenke at dette må jeg gjøre bedre neste gang. Og så ber jeg om unnskyldning.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Barack Obama.