Annonse
Foto: ELEVORGANISASJONEN (EO)

– De tror de vet best

Elevorganisasjonen ut mot kunnskapsministeren.

Annonse
Navn i nyhetene

 

Hvem: Rahman Chaudhry (20)

Hva: Leder i Elevorganisasjonen.

Hvorfor: Sier nei til fraværsgrensa som gjør at videregåendeelever ikke kan ha mer enn ti prosent fravær i et fag for å få karakter i det.

Tall for sist skoleår viser at elever med høyest fravær er 30 prosent mindre borte fra skolen enn før, mens færre stryker. Likevel mener du fraværsgrensen er et feilgrep. Hvorfor?

– Det totale fraværet har gått ned. Regjeringens store prosjekt var at frafallet skulle gå ned. Denne nedgangen er helt ubetydelig. I noen fylker har det til og med gått opp. Det betyr at elevene er mer på skolen uten at de nødvendigvis lærer mer eller fullfører i større grad enn før.

EO mener regelen rammer de svakeste elevene. Forsterker den sosiale forskjeller?

– Ja. FAFOs rapport sier helt klart at fraværsgrensa slår negativt ut for elever med sosiale utfordringer. I praksis betyr det at vi svikter dem som har det vanskelig fra før. Dette er en rigid grense der lærere ikke lenger får bruke sitt profesjonelle skjønn for å tilrettelegge for hver enkelt elev. For de fleste spiller ikke det noen rolle. Men Elevorganisasjonen vil ikke ha en skole for de fleste. Vi vil ha en skole for alle.

Mener du kunnskapsministeren opptrer uredelig når dette fremstilles som en vinnersak for Regjeringen?

– Jeg tror kunnskapsministeren er overbevist om at dette er god politikk. Men vi skal tenke mer enn fire år framover. Elevene får ikke nok oppfølging av lærerne, flere lærere mangler god kompetanse mens skolebygg og utstyr er utdatert. Fraværet er summen av alt som må bli bedre i norsk skole. Det kan ikke løses med en enkel fraværsgrense. Kunnskapsministeren fokuserer bevisst på det generelle fraværet og underkommuniserer innholdet i Fafo-rapporten.

Hvilke grep vil EO ta for å få ned frafallet i videregående skole?

– Flere kompetente lærere, mer tilpasset undervisning, færre elever i klassen, bedre skolebygg og nyere utstyr. I sum må vi ta tak i de store, underliggende problemene for å få bukt med frafallet i norsk skole.

Hvor mener du regjeringen har skuffet mest i kunnskapspolitikken?

– De driver god kunnskapspolitikk på flere områder. Men den eldre garde tror de vet best. De burde lytte mer til dagens elever.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Meg eier ingen» av Åsa Linderborg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Gode livekonserter.

Hvem var din barndomshelt?

– Aung San Suu Kyi. Helter står for fall. Dessverre.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg klarer ikke helt å forstå mine egne begrensninger. Det straffer seg.

Hvordan skeier du ut?

– Går på byen i ukedager med venner.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Veldig mye. Men i alle fall at foreldregenerasjonen skal føre en bærekraftig klimapolitikk for oss som kommer etter dem.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke var mer til stede i timene i førsteklasse på videregående skole.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– USAs utdanningsminister Elisabeth «Betsy» DeVos. Jeg vil høre hvordan en ansvarlig minister kan føre en så hodeløs politikk.

Annonse