Ble passet på av Jesus

Nå forsøker Nav-direktør Sigrun Vågeng selv å hjelpe de som er arbeidsledige.

Navn i nyhetene

 

Hvem: Sigrun Vågeng (67)

Hva: Nav-direktør

Hvorfor: Ser at arbeidsledighetstallene stadig går nedover.

I dag er det 85.000 arbeidsledige i Norge. En nedgang på 13.500 fra i fjor. Hva forteller disse tallene deg?

– Vi ser at den registrerte arbeidsledigheten falt hver måned gjennom 2017, korrigert for sesongsvingninger, og tilgangen av nye arbeidssøkere gikk klart ned gjennom året. Sammenlignet med desember 2016 har arbeidsledigheten falt mest i fylkene og yrkesgruppene knyttet til oljeindustrien. Tallene viser at nedgangskonjunkturen som fulgte av lavere aktivitet i oljenæringen ligger bak oss.

Vi er inne i et nytt år. Vil ledighetstallene fortsette å falle?

– Vi venter en moderat vekst i sysselsettingen i år, men vi venter også at bedringen i arbeidsmarkedet vil bidra til at flere melder seg i arbeidsstyrken. Derfor anslår vi i vår siste prognose at den registrerte arbeidsledigheten vil fortsette å falle i 2018, men noe saktere enn i 2017.

Hvilke bransjer vil få et oppsving/nedgang i arbeidsledigheten i 2018?

– Vi venter at oljeinvesteringene vil flate ut i år, og at nedgangen i sysselsettingen innen utvinning av olje og gass og innen industri- og tjenestenæringer som leverer til oljeindustrien avtar i år. I andre deler av industrien forventer vi at fortsatt svak krone og høyere etterspørsel fra utlandet vil bidra til økt aktivitet og økt sysselsetting i år. Vi venter også økt sysselsetting innen private tjenestenæringer og innen helse og omsorg, samt lavere boliginvesteringer i år enn i fjor, og at sysselsettingen i næringen derfor vokser saktere enn i fjor.

Du har nå vært Nav-direktør i drøyt to år. Hva har vært de største utfordringene?

– Det har vært å jobbe for å redusere arbeidsledigheten og hjelpe alle de som har vært ledige. I tillegg har vi gjort organisatoriske endringer og gjennomført flere digitale løft. Midt i dette skal vi bli mer effektive, samtidig som vi skal ivareta enkeltmennesker med ulike behov og forutsetninger. Det er krevende, men også givende. Vi lærer mye underveis.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Akkurat nå leser jeg Halvor Tjønns bok om Russlands historie. Fascinerende, og en nyttig påminnelse om hvor godt vi har det i et velfungerende, moderne samfunn. Dessuten må jeg trekke fram Ketil Bjørnstads «Oda». Den betydde spesielt mye for meg da jeg var personalsjef på Grand Hotel.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er så heldig å ha en positiv grunnholdning til tilværelsen, men det glimter litt ekstra når jeg treffer mitt barnebarn på to år.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var Jesus, og spesielt fordi jeg tenkte at da var det noen som passet på meg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Her må jeg nesten få sitere Ole Ivars: «En får værra som en er da’n itte vart som en sku». Jeg dyrker ikke de negative sidene ved meg selv, men jeg er litt lei for at jeg har gått glipp av mange hyggelige nachspiel siden jeg blir så trøtt om kvelden. Til gjengjeld er jeg en morgenfugl.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går jeg på nachspiel.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Barnemishandling.

Er det noe du angrer på?

– Det er sikkert mange ting, men jeg prøver å ikke dvele for lenge ved det. Jeg prøver å lære av mine feilvurderinger, men så legge det bak meg og gå videre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Thor Hauge ved Arna & Åsane Rørleggerservice ved Bergen. Han leder en bedrift med et stort sosialt ansvar, og har gitt mange av våre brukere en sjanse. Vi trenger flere bedriftsledere som han.