Motstand mot globale handelsavtaler preger den amerikanske valgkampen. Senterpartiets Liv Signe Navarsete håper det også blir tilfelle i den norske valgkampen til neste år. FOTO: FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX

Navarsete «feels the Bern»

Motstanden mot TTIP i den amerikanske valgkampen gir Liv Signe Navarsete forsterket mot. Hun går til frontalangrep på regjeringens argumenter for handelsavtalen.

Innenriks

De amerikanske presidentkandidatene Donald Trump og Bernie Sanders står lysår fra hverandre politisk, men har én ting felles: Motstand mot handelsavtalen mellom USA og EU, også kjent som TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership). Begge har lovet at dersom de kommer til makta, blir det et stormløp mot landets frihandelsavtaler.

Her hjemme følger en av Norges største TTIP-kritikere nøye med:

– Det blir spekulert i om Sanders fremgang skyldes motstanden mot TTIP. Det synes jeg er interessant og inspirerende. Vi går inn i et stortingsvalg om ett år, og jeg ser for meg at dette også kan prege vår valgkamp, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

Positivt trekk

Det har vært et sterkt ønske om at EU og USA skulle lande TTIP-avtalen mens Barack Obama fremdeles er president. Nå tror de færreste på en enighet innen november. Dermed kan valgresultatet snu helt opp ned på TTIP-forhandlingene. Selv Hillary Clinton, som har vært på linje med Obama, uttaler seg nå kritisk om avtalen.

– Dette blir veldig spennende. Jeg håper at også Clinton innser at selv amerikanerne ønsker å ha et folkestyre. Jeg mener dette er et positivt trekk ved valgkampen og et sunnhetstegn for USA hvor markedskreftene har hatt sterk makt, sier Navarsete.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ut mot regjering

I den norske debatten har tidligere europaminister, Vidar Helgesen, ved en rekke anledninger argumentert for hvorfor TTIP er bra – også for Norge. Hans hovedpoeng har vært at det vil føre til økonomisk vekst i EU og USA, og at avtalene heve de globale standardene. Navarsete plukker fra hverandre begge argumenter:

– Den samme utregningsmodellen man la til grunn for økonomisk vekst da EU og NAFDA ble dannet, viser at TTIP vil føre til 0,48 prosent vekst i året i EU og 0,39 prosent vekst i USA. Dette er musepiss i havet, sier Navarsete.

Modellen Navarsete viser til, er gitt ut av den britiske tenketanken Center for Economic Policy Reserach, og er den samme modellen EU-kommisjonen viser til.

Globale standarder

TTIP-tilhengere mener en stram regulering i verdens største finansielle områder, vil det løfte standarden i nye markeder, som Kina og Brasil.

Det tviler Navarsete på:

Hun viser til at det ikke avklart hvilken modell for koordinering av regelverk som vil ligge til grunn i TTIP-avtalen:

Et alternativ er at USA og EU harmoniserer sine regelverk, det andre er en gjensidig godkjenning av hverandres regelverk, mens det tredje alternativet er en gjensidig anerkjennelse der godkjennelse i USA eller EU gir automatisk salg i begge markeder.

– Skal TTIP heve de globale standardene, må USA og EU bli enige om en harmonisering, der regler for produksjon av varer og tjenester gjøres lik, og hvor man legger den strengeste standarden til grunn. Dette kan gi et insentiv til tredjelandene til å tilpasse sine standarder. Men, det vil være ressurskrevende, og det er lite trolig at både EU og USA vil gi opp sine egne regelverk, sier Navarsete.

Hun ser det langt mer sannsynlig at partene går med på en modell med gjensidig anerkjennelse av regelverk.

– Hvis TTIP innebærer en bilateral anerkjennelse av regelverk, blir situasjonen uforandret for tredjelandene. Skal derimot også tredjeland kunne selge sine produkter selv om de bare har blitt godkjent for ett av markedene, vil TTIP fungere som et «race to bottom». Da kan en produsent tilpasse seg den laveste standarden i enten EU eller USA, men likevel få tilgang på begge marked, forklarer Navarsete.

– Det er i alle fall helt umulig for regjeringen å påstå at TTIP vil heve de globale standardene, legger hun til.

Urovekkende

I et skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland, har Navarsete konfrontert regjeringen med nettopp dette.

«Om globale standarder innenfor blant annet miljø-, helse- og arbeidsretter blir hevet som et resultat av TTIP vil framtida vise», skrev Mæland i sitt svar.

– Det er et urovekkende svar. Regjeringen slenger ut påstander om TTIP som de ikke kan støtte med fakta. De er på autopilot: Når EU er for, er også denne regjeringen for, sier Navarsete.

 

– Ønsker åpenbart å være uinformert

Monica Mæland (H) mener Navarsete går på autopilot i TTIP-debatten.

– Navarsete ønsker åpenbart å være uinformert. I den grad noen går på autopilot, må det nettopp være henne, sier  næringsminister Monica Mæland til Dagsavisen.

Hun sier regjeringen ønsker en grundig diskusjon om hva en TTIP-avtale vil innebære for Norge.

– Derfor har vi satt i gang en ekstern, uavhengig utredning. Den skal se på konsekvensene for Norge og norske veivalg. Dette gjør vi nettopp for å hente inn fakta.

Hun understreker at Norge er ikke part i forhandlingene om TTIP.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til hvordan Norge bør forholde seg til en mulig avtale, men det vil bli viktig å finne en løsning som sikrer norske interesser, sier Mæland og legger til:

– Vi følger forhandlingene nøye, og har tett kontakt med både EU og USA.  Siden vi ikke er en part i TTIP-forhandlingene, kjenner vi naturlig nok heller ikke detaljene i forhandlingene. Vi kan derfor ikke vite om TTIP vil bidra til å heve globale standarder. Men EU og USA har gjentatte ganger har slått fast at standardene for helse, miljø og sikkerhet ikke vil bli lavere som følge av TTIP.