Eirik Hoff Lysholm er sjefredaktør og administrerende direktør i Mediehuset Dagsavisen.

– Nå tar vi juleferie med et tryggere fundament enn våre aviser har hatt på nesten 20 år

En ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier har i ettermiddag godkjent en helhetlig løsning for Dagsavisen.

 

En ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier har i ettermiddag godkjent en helhetlig løsning for Mediehuset Dagsavisen AS, og datterselskapene Dagsavisen AS og Rogalands Avis AS, som gjør at selskapene kvitter seg med gamle forpliktelser og tilføres frisk kapital.

– Vi har vært gjennom en stor snuoperasjon, både økonomisk og strategisk, de siste årene, og har hele veien jobbet mot at vi skulle få til en slik løsning som muliggjør videre offensiv satsing. Jeg er glad og lettet for at Mentor Mediers aksjonærer i dag har gitt den formelle godkjenningen for at transaksjonene kan gjennomføres. Dette gjør at vi kan ta juleferie med et tryggere fundament enn våre aviser har hatt på nesten 20 år, uttaler Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og administrerende direktør i Mediehuset Dagsavisen.

Oppsummert tilføres Mediehuset Dagsavisen AS 25,4 millioner kroner i ny kapital. I tillegg frigjøres en depositumskonto på 6,7 millioner kroner som ellers ville vært låst til 2024. Dermed styrkes likviditeten med 32,1 millioner kroner før forpliktelser gjøres opp.

Avtalen som ble godkjent av Mentor Mediers ekstraordinære generalforsamling torsdag ettermiddag, har følgende punkter:

* Mentor Medier skyter inn seks millioner kroner i Mediehuset Dagsavisen AS. Disse pengene skytes videre inn i Dagsavisen AS.

* Mentor Medier kjøper Stiftelsen Dagsavisens aksjer i Mentor Medier for 9,5 millioner kroner. Stiftelsen Dagsavisen skyter deretter 9,4 millioner kroner inn som aksjekapital i Mediehuset Dagsavisen AS. Disse pengene blir så skutt inn i Rogalands Avis AS.

* I tillegg har Dagsavisen AS mottatt en gave på 10 millioner kroner fra Landsorganisasjonen i Norge. Disse pengene kommer uten krav om motytelser eller aksjer.

Det er videre gjort en avtale om å kjøpe Dagsavisen AS ut av en langsiktig leieavtale i Kristian IVs gate i Oslo. Avtalen ble inngått i 2008 og løp fram til 2024, med en gjenværende forpliktelse på nesten 50 millioner kroner. Dagsavisen AS betaler 12,7 millioner kroner i 2016 og 2,3 millioner kroner fordelt over de to neste årene for å komme ut av denne avtalen. De 12,7 millioner kronene som går ut i 2016 kommer fra aksjeinnskudd fra Mentor Medier og frigjørelse av depositumskonto.

– Dette sikrer at vi på kort sikt mer enn halverer våre årlige leieforpliktelser. På lengre sikt vil vi spare enda mer på dette. Det har vært en svært dyr og lite gunstig leieavtale for Dagsavisen i lokaler som har vært altfor store for vårt behov. I mine øyne burde avtalen aldri vært inngått, men vi kan ikke løpe fra våre forpliktelser. Heldigvis har vi klart å minimere det økonomiske tapet gjennom fremleie fra 2011 til denne høsten, og nå fjernes risikoen helt. Dette betyr svært mye for vår videre evne til å kunne satse på vår vellykkede utgavemodell for papiraviser og fortsette den store digitale veksten vi har, der vi stadig setter nye rekorder. Vi har endret oss fra en gammel avis til 14 kanaler for nyhetsjournalistikk, og har hatt leservekst i hele år, sier Lysholm.

Etter at transaksjene er gjennomført vil Mentor Medier og Stiftelsen Dagsavisen eie henholdsvis 80 og 20 prosent av aksjene i Mediehuset Dagsavisen AS.

– En del av avtalen er at våre selskap med dette trer ut av Mentor Mediers konsernkontoordning. Dette har lenge vært et ønske fra en hovedeier som har som strategi å satse i det kristne mediemarkedet i Skandinavia, og derfor opplever Dagsavisen-familien som mindre strategisk viktig. Vi fortsetter imidlertid vårt gode forretningsmessige samarbeid med Mentor Medier, og skal både kjøpe tjenester fra selskapet samt fortsatt drifte Programbladet AS på oppdrag fra Mentor Medier, slik vi har gjort siden 2010. Etter transaksjonene som nå er godkjent, vil Dagsavisen-familien ha rundt 20 millioner kroner på konto som vi ikke ellers ville hatt, og vi kan dermed opprette vår egen konsernkontoordning. Det er ikke driften, verken økonomisk eller strategisk, som har vært vårt problem, men det faktum av vi arvet den gamle leieavtalen, samt en bedrift som tapte sin likviditet og egenkapital gjennom store driftsunderskudd i 2008 og 2009, uttaler Eirik Hoff Lysholm.

Dagsavisen-familiens daglige leder vil sammen med Stiftelsen Dagsavisens leder Arne Strand jobbe videre for å øke investeringskapitalen ytterligere for nye, offensive satsinger. Dette arbeidet vil skje gjennom minoritetseier Stiftelsen Dagsavisen.