Skal lære: Fra høsten av blir kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn en del av lærerutdanninga. – Om du skal finne ut om et barn har vært utsatt for vold eller overgrep må du invitere barnet til dialog, og sette temaet på dags­ordenen, sier lærebok­forfatter.

Nå skal lærere lære om vold

Lærerstudentene som begynner studiene til høsten, blir de første som lærer å oppdage vold og seksuelle overgrep mot barn.

– Om du skal finne ut om et barn har vært utsatt for vold eller overgrep, må du invitere barnet til dialog og sette temaet på dagsordenen. Det er ingen vei utenom det.

Det sier professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Tromsø og Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKTVS) Jon Håkon Schultz.

De siste dagene har Dagsavisen i en serie artikler skrevet om hvorfor mange vegrer seg for å ta tak i vold og overgrep mot barn. Artiklene tar utgangspunkt i Inga Marte Thorkildsens hjertesukk her i avisen, der hun mente mange kvier seg for å ta tak i vold mot barn.

Les også: Inga Marte Thorkildsen: Vi er livredde for å ta tak i overgrep om barn

Alle har et ansvar

– Forskningen gir Inga Marte rett. Vi har en god del solid forskning på dette, blant annet fra NKVTS, som viser at dette er et alvorlig problem, sier Schultz.

Han tror sosialbyråden er inne på noe når hun sier vi er redde for å ta tak i overgrep.

– Det er jo ubehagelig. Tenk om vi sier ifra om overgrep, og så viser det seg å være feil? Mange tenker nok at «hvem er jeg til å si fra om dette?». Da er svaret at alle voksne har en plikt til å si fra. Særlig lærere, førskolelærere og andre i førstelinja som treffer barn, sier han.

Samtidig understreker professoren at alt ikke bare er svart. Han skryter av at politikere de siste årene faktisk har vært ganske flinke til å både snakke om og komme med politikk for å hjelpe voldsutsatte barn.

Lærerutdanning

– Det som er nytt nå, er at i lærerutdanningen skal man lære om vold og seksuelle overgrep. Så dette er en tverrdepartemental satsing. Det er enkelt å klage på politikerne, men her må jeg si at man har gjort en solid felles innsats, sier han.

Sammen med kollega Magne Raundalen står han bak den ferske boka «Seksuelle overgrep og vold – forebyggende undervisning», som skal brukes i lærerutdanningen fra høsten av.

Les også: Forfatter Jon Gangdal mener vi kunne gjort mye mer for å hindre overgrep mot barn

Forskning

– Det er forskning som viser at denne type forebygging gir positive resultater. Det gjør at elevene blir mer bevisste på hva som er rett og hva som ikke er lov. Det er mange som ikke lærer det hjemme, men som må lære det i skolen eller barnehagen. Og i denne prosessen blir lærere også mer proaktive og oppmerksomme på seksuelle overgrep og vold. Med dette inviterer lærerne elevene med på en dialog. Det vet vi at hjelper, sier han.

Professoren minner om at det har skjedd mye god politikk på området de siste årene.

– Dette er noe forskere og politikere er enige om. Det er når vi kommer inn i klasserommet, barnehagen, fritidsklubben og fotballaget at utfordringene melder seg, sier Schultz.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!