LOs leder Hans-Christian Gabrielsen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund starter tarifforhandlingene 2018.

Nå skal de forhandle om din lønn og pensjon

Så mye tjener toppene i LO og NHO.


Stian Fyen, ANB

Nå er det i gang. Mandag formiddag overleverte LO formelt sine krav til NHO før hovedoppgjøret starter tirsdag.

Det er særlig to saker arbeidslivstoppene må løse denne våren – lønn og pensjon. Arbeidstakerne har krevd reallønnsvekst for alle grupper, mens arbeidsgiverne krever moderasjon og lav lønnsvekst.

Nøtta

Den store nøtta partene må knekke er problemene knyttet til avtalefestet pensjon (AFP). Her krever LO å tette hullene som gjør at mange mister retten til AFP mot slutten av arbeidslivet, og en bedre ordning for sliterne som ikke klarer å stå i jobb lengre enn til 62 år. Arbeidsgiverne i NHO mener på sin side at ordningen er underfinansiert, og krever innsparinger i ordningen på sikt.

Partene har allerede forhandlet om AFP i månedsvis, men ikke kommet fram til noen løsning. LO har allerede varslet at forhandlingene kommer til å gå til mekling, og at streikespøkelset truer.

Vårens oppgjør kan altså bety mye for din framtidige lønn og pensjon. Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) har samlet lønns- og pensjonsvilkårene til de fire hovedpersonene som sitter på nøkkelen til hvordan lønna og pensjonen din vil bli i årets oppgjør.

Dette tjener de

Alle tallene er hentet fra organisasjonenes årsregnskap for 2016.
 
Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO

* Lønn: 3.656.000 kroner.

* Innbetalt pensjon: 627.000.

* Bilgodtgjørelse og andre godtgjørelser: 222.000.

Skal forhandle lønn og pensjon med LO. Meklingsfristen er satt til 7. april.
 
Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO

* Lønn: 1.294.000 kroner.

* Innbetalt pensjon: 289.000.

* Annen godtgjørelse: 130.000.

Årets oppgjør er et samordnet oppgjør, som betyr at Gabrielsen og LO forhandler lønn og pensjon med NHO på vegne av hele LO-fellesskapet. Har arbeidsplikt til han er 65 år.
 
Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri

* Lønn: 2.478.000 kroner.

* Innbetalt pensjon: 755.000.

* Andre lønnsrelaterte ytelser: 472.000.

Skal forhandle om reise, kost og losji med Fellesforbundet. Skal altså ikke forhandle om lønn og pensjon i år. Lier-Hansens rådgiver Finn Langeland understreker at direktøren ikke har AFP-ordning selv.
 
Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet

* Lønn: 980.000 kroner.

* Innbetalt pensjon: 93.000.

* Godtgjørelser: 19.000.

Selv om årets oppgjør er samordnet, får oppgjøret en såkalt forbundsvis sløyfe. Det betyr at Eggum og Fellesforbundet skal forhandle om temaet reise, kost og losji med Norsk industri. Eggum forhandler altså ikke om lønn og pensjon på vegne av sine medlemmer i år.

(ANB)