INGEN KLAGERETT: Et flertall på Stortinget vender tommelen ned for at Norge slutter seg til klageordningen for FNs barnekonvensjon.

Nå er det bestemt: barn får ikke klage til FN

Et flertall på Stortinget vender tommelen ned for at Norge slutter seg til klageordningen for FNs barnekonvensjon. – Feigt, mener Redd Barna.

Som Dagsavisen skriver i dag, lå det an til at flertallet på Stortinget ville stemme mot norsk tilslutning til FNs klageordning for barn, som ble behandlet  i dag. Nå er saken avgjort: flyktningbarn og barn utsatt for mobbing, tvangsbehandling eller vold og overgrep som vil klage til FN, blir nok en gang stoppet av de folkevalgte.

– Etter at regjeringen sa nei, var vårt håp at Stortinget ville ta ansvar og sikre barn klagerett. Men nå tar ikke de folkevalgte det ansvaret, og vi kan ikke lenger si at Norge er et foregangsland på barns rettigheter, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, til NTB.

Les også: – Norge er blitt et verstingland for barns rettigheter

Høyre og Frp snudde

Hun er særlig skuffet over Høyre og Frp, som begge har snudd siden de var i opposisjon.

Med unntak av SV og Venstre har samtlige partier i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget allerede sagt nei til å gi barn en klagemulighet utenfor Norge ved brudd på norsk lov eller barnekonvensjonen.

–  Barn har få muligheter til å få prøvd sine saker nasjonalt eller internasjonalt. I saker som omhandler mobbing og krenkelser i skolen, bruk av tvang i psykisk helsevern, og vold eller overgrep er det barn som ikke får den hjelpen eller rettssikkerheten de har krav på, sier Skybak. 

–  Vi har allerede forpliktet oss til å oppfylle barns rettigheter gjennom å ratifisere barnekonvensjonen. Da er det feigt av Stortinget å si nei til retten til å klage, mener hun.

Rundt 30 land, deriblant Danmark og Finland, har gitt barn rett til å klage til FN. Barnekonvensjonen er inkorporert i norsk lov, men likevel finnes det ikke gode nok klageordninger for barn når deres rettigheter brytes, mener Redd Barna.

Les også: – Da Høyre og Frp fikk makt, sviktet de barna

– Uforståelig og skuffende

Også barneombud Anne Lindboe er skuffet.

– Dette er uforståelig og svært skuffende. At man ikke gir barn klageadgang på linje med det voksne har i andre saker, står i skarp kontrast til bildet vi ønsker å gi av Norge som et foregangsland når det gjelder barns rettigheter. Dette gjør oss tvert imot til sinker, sier  Lindboe til Dagsavisen.

Høyres Elin Agdestein mener på sin side at det er mye usikkerhet knyttet til protokollen.

– Vi mener det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser klageretten kan få for norske myndigheters handlingsrom hvis vi undertegner tilleggsprotokollen. Dette kan for eksempel gjelde asylsaker der regjeringen ikke ønsker å innskrenke norsk handlingsrom, sier Agdestein, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.