Annonse
ILLUSTRASJONSFOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX

Milliarder unndratt

DYRT: I 2015 ble det unndratt mellom 12 og 60 milliarder kroner som følge av arbeidslivskriminalitet, viser en ny rapport fra Samfunns-økonomisk analyse.

Annonse
Innenriks

På oppdrag fra skatteetaten har de brukt forskjellige metoder for å beregne omfanget av skatte- og avgiftsunndragelser over tid. Analysen viser at omfanget ikke har økt i perioden 2012 – 2015, men viser samtidig at problemet fortsatt er omfattende.

I 2015 alene anslår de at det ble unndratt mellom 12 og 60 milliarder kroner som følge av arbeidslivskriminalitet.

– Tallene viser at arbeidslivskriminalitet fortsatt er et stort samfunnsproblem. Men det er positivt å se at denne type kriminalitet ikke ser ut til å øke samlet sett. Det gir oss tro på at vi gjennom samarbeid, deling av informasjon med andre etater, kompetansebygging og veiledning, er inne på et spor som fungerer, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Beregningene i rapporten støtter skatteetatens egne analyser, som i mars viste at de aller fleste virksomhetene i Norge betaler skatt og avgift som de skal.

På den annen side viste også skatteetatens analyser at problemet er omfattende, og de beregnet at om lag sju prosent begikk skatte- og avgiftsmessig arbeidslivskriminalitet i 2015, der de unndro anslagsvis 40 milliarder kroner.

I rapporten har Samfunnsøkonomisk analyse sett på omfanget av arbeidslivskriminalitet målt med skjult verdiskaping som andel av fastlands-BNP mellom 1973 og 2015. Skatteetaten understreker at beregningene fra perioden før 2011 er usikre.(NTB)

Annonse