Aktorene (f.v.) Viola Bjelland og Trine Dyngeland fikk ikke medhold i sine påstander om streng straff i barneranssaken. Til høyre bistandsadvokat Eitya Rehman. FOTO: ARNE OVE BERGO

Mild straff for barneran

KRIMINALITET: Aktoratet krevde to år og sju måneders fengsel for den mest aktive av de 19 barneranstiltalte. Oslo tingrett nær halverte straffen.

Den massive barneranssaken pågikk i Oslo tingrett gjennom tre uker i januar, hvor i alt 19 ungdommer i alderen 15-20 år sto tiltalt. I alt 24 barn og unge i alderen 9-19 år ble ranet, sju av dem var under 14 år gamle. De ble hovedsakelig ranet for sine mobiltelefoner. I enkelte av tilfellene ble det brukt grove trusler og fysisk makt.

 

Ranet barn på ni år

Oslo tingrett la seg langt under aktoratets påstand om straff da den avsa sin dom i går og begrunnet det med hensynet til de tiltaltes unge alder, og at de er under rehabilitering.

Den mest aktive av barneranerne, en 18 år gammel mann, ble kjent skyldig i å ha begått 15 ran, ett ransforsøk og to grove tyverier. Mens en av de andre ranerne holdt vakt gikk han i mai fjor løs på to ni og ti år gamle barn. Barna ble stanset i en undergang under Fjellstuveien i Oslo og 18-åringen var, ifølge dommen, aggressiv. 10-åringen måtte gi fra seg sin mobil da 18-åringen tvang den ut av hånden hans ved å bøye den ene fingeren hans bakover. Niåringen prøvde å løpe unna, men ble innhentet, slengt i bakken og fratatt mobilen sin. Oslo tingrett skriver selv i dommen at ranet rammet barna sterkt.

«Begge de fornærmede forklarte om mareritt og angst i ettertid. De tiltalte hadde truet med å drepe dem hvis de kontaktet politiet, og de fornærmede frykter ennå represalier», heter det i dommen.

 

Rabatt på rabatten

Likevel la Oslo tingrett seg mer enn ett år under aktors påstand, og dømte 18-åringen til ett år og seks måneders fengsel. Under sin prosedyre i slutten av januar måned la politiadvokat Viola Bjelland ned påstand om to år og sju måneders fengsel for 18-åringen, og hadde da trukket fra 30 prosent strafferabatt fordi han tilsto kort tid etter at han ble pågrepet.

- Uten rabatt for tilståelse ville straffen for disse forholdene i hans tilfelle vært tre år og åtte måneder, sa politiadvokat Bjelland da hun og medaktor Trine Dyngeland holdt sine prosedyrer i januar. Aktorene understreket betydningen av å reagere strengt mot ran, og spesielt når ofrene er svært unge.

 

Summarisk dom

I sin 40 sider lange dom går Oslo tingrett summarisk gjennom hendelser og straffeutmåling. Den beskriver frykten ofrene ble utsatt for, men bruker ikke muligheten til å fordømme fenomenet barneran som et samfunnsproblem i domspremissene. Dommens sterkeste ordlyd består av følgende beskrivelse:

«Ranene skjedde på dagtid i nærmiljøet til de fornærmede. Her var de trygge og gjorde dagligdagse ting uten å tenke seg om, besøke besteforeldre, gå på trening, gå til og fra skole, være sammen med venner etc. Barns oppvekst skal være slik at de skal kunne bevege seg fritt, ubesværet og trygt i nabolaget sitt».

 

- Nå begynner jobben

Både de domfelte og aktoratet tok betenkningstid. Etter at dommen falt sier politiadvokat Trine Dyngeland følgende til Dagsavisen:

- Vi registrerer at domstolen utmålte lavere straff enn det vi ba om, og vi skal gå gjennom dommen før vi sender en innstilling til statsadvokaten i forhold til anke eller ikke.

Arbeiderpartiets storbypolitiske talsmann, og leder av Ap i Oslo, Jan Bøhler har fulgt med på barneranssaken, og sier han nå vil gå aktivt til verks overfor bydelene i Groruddalen, hvor både de dømte ranerne og ofrene kommer fra.

- Det er nå jobben begynner. Vi må sørge for at ofrene kan få tilbake trygghet i sitt lokalmiljø. De forebyggende tjenestene må utvikles slik at de kan fange opp ungdom som opplever å ikke ha annet å gjøre enn å henge på sentrene. Det trengs nytenkning, og vi må få til et samspill mellom barneranerne, kommunen, bydelene og foreldrene, sier Bøhler til Dagsavisen.

tore.letvik@dagsavisen.no

 

Barneranene

Barneranene ble begått våren 2013 rundt om i Oslo, hovedsakelig i Groruddalen.

Mange av de dømte er fra bydelene Stovner og Alna, og er i alderen 15 til 20 år. Ofrene var i alderen 9 til 19 år.

Dommen på halvannet års fengsel for 18-åringen var den strengeste. En 19-åring ble dømt til ett års ubetinget fengsel, mens flere ble dømt til fengselsstraffer med en ubetinget og en betinget del hvor den ubetingede delen varierte fra 30 dager til fire måneder. Fire av de tiltalte ble frikjent. Resten fikk samfunnsstraff. Samfunnsstraffene varierer fra 80 timer til 230 timer.