Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) må tåle angrep på regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven. Den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser, kan stå for fall.

– Midlertidighet ingen fordel for unge

Unge under 30 år med lav utdanning drar ikke spesielt nytte av midler­tid­ige ansettelser, sammenlignet med dem over over 30 år, ifølge Fafo-forsker.

 

«Regjeringen Solberg argumenterte for at økt bruk av midlertidige stillinger spesielt skal kunne hjelpe sårbare grupper, som unge med lav utdanning, som ønsker å tre inn i arbeidsmarkedet. Denne studien tyder ikke på at det hjelper i særlig grad, og at slike grupper har klart lavere overgangsrater fra midlertidige stillinger til stabil sysselsetting enn andre grupper», heter det i en forskningsartikkel fra Fafo-forskerne Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen, som ble publisert i tidsskriftet «Søkelys på arbeidslivet» i fjor.

I 2015 endret Høyre/Frp-regjeringen, med støtte fra Venstre og KrF, arbeidsmiljølovens regulering av midlertidig ansettelser – til store protester fra opposisjonen på Stortinget og en samlet fagbevegelse. Det ble da åpnet for en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil ett år.

– Midlertidig ansettelse er ingen spesiell fordel for unge. For midlertidig ansatte som er over 30 år, så har de større sjanse for å være stabilt sysselsatt senere enn dem under 30 år, sier Svalund til Dagsavisen.

Halvparten i jobb

Samtidig er det slik at om lag halvparten av alle som har midlertidige stillinger kommer i fast jobb etterpå, understreker Fafo-forsker Svalund. Men en midlertidig stilling er en usikker vei inn i arbeidslivet for dem under 30 år, påpeker han.

– Det er i større grad et springbrett for eldre enn for de unge. Men det avhenger også av hva alternativet er. Sammenligner man en arbeidsledig og en midlertidig ansatt, der begge har helt like forutsetninger, og ser hvem som er stabilt sysselsatt etterpå, er det bedre å være midlertidig ansatt enn arbeidsledig, sier han.

I en epost skriver statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet blant annet: «Generelt er det forskningsfunn som tyder på både positive og negative effekter av midlertidige ansettelser. Det er nyttig å få flere kartlegginger basert på situasjonen på det norske arbeidsmarkedet».

Og videre: «Arbeids- og sosialdepartementet er for tiden oppdragsgiver for flere forskningsprosjekter som til sammen kan bidra til økt kunnskapsgrunnlag».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nøkkelen er KrF

Mandag denne uka var det høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité om et forslag fra Arbeiderpartiet om å fjerne den nye paragrafen i arbeidsmiljøloven.

KrF sikret flertall for loven i 2015, men under KrF-landsmøtet i fjor sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Dagsavisen at partiet kan bli med på å reversere loven dersom endringene fører til økt midlertidighet og færre faste ansettelser. Standpunktet stadfestes overfor Dagsavisen av stortingsrepresentant Tore Storehaug:

– Evaluering av lovendingene var et viktig punkt for oss. Vi vil se seriøst på tallene når de kommer – det vil veie tungt når det kommer til hvordan vi ser på dette, sier han.

– Unge trenger trygghet

Komiteen skal levere sin innstilling 20. mars. Dragkampen om arbeidsmiljøloven skal altså avgjøres i stortingssalen.

Arild Grande, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Ap, mener den parlamentariske situasjonen, med et KrF i fritt driv mellom blokkene, gjør det mulig å tro på endring.

– Unge som skal inn i arbeidslivet, som er i etableringsfasen, trenger trygghet og forutsigbarhet. Midlertidighet gjør at mange blir usikre på femtiden, sier han.