Mener kortidsutleie truer brannsikkerheten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nye regler for korttidsutleie uten å vurdere brannsikkerheten. – Underlig, mener Øistein Mangset og Ingun Risnes, beboere i Pilestredet park.

 

Av Julie Kalveland

Sentralt og stille. Det var stikkordene da ekteparet Ingun Risnes og Øistein Mangset bestemte seg for å forlate den trafikkerte Trondheimsveien på Sinsen og flytte ned i Oslo sentrum til Pilestredet park. Toppleilighet i ei flunkende ny blokk med femti leiligheter og gangavstand til jobb har budt på gode naboskap i elleve år. Men de siste årene har noe begynt å skurre.

– I nabobygget som hører til vårt sameie, drives det mer eller mindre hotellvirksomhet fra fire leiligheter, sier Risnes, som forteller om bråk og bekymring over tilgangen til fellesarealer som garasjeanlegg, sykkelbod og uteareal. For paret toppet det seg en dag i april.

– Etter påskeferien skulle vi ned i kjelleren for å finne syklene våre og ta en sykkeltur. Da var begge syklene våre vekk, sier Risnes.

I et hjørne fant de sykkellåsene pent plassert sammen med flere andre. Tjuven, som ble fanget opp av overvåkingskameraet, hadde låst seg inn med nøkkel.

– Vi kan ikke påstå at dette skyldes utleie, men når det drives så mye korttidsutleie, er det vanskelig å ha kontroll på nøklene, sier Risnes.

Les også: SV om kvinnene på Tøyen: – Grotesk

Ser en hurtig vekst

– Framveksten av korttidsutleie har gått veldig fort. Airbnb var for eksempel ikke så stort i 2016, sier Henning Lauridsen.

Han er avdelingsdirektør i Norske Boligbyggelag (NBBL), som organiserer 41 boligbyggelag som forvalter 510.000 boliger i hele landet.

– De siste to og et halvt årene har vi fått mange tilbakemeldinger fra Tromsø, Bergen, Lofoten, Svolvær, Kristiansand og Oslo om korttidsutleie. Dette gjelder spesielt storbyene og områder hvor det er mange turister om sommeren.

Styreledere og beboere som kontakter NBBL, har lignende utfordringer som Risnes og Mangset i Oslo.

– Det går på støy, at det kommer ukjent hotellpersonale inn i området for å skifte på senger, festing og andre ting som det hevdes at det er mer av i denne typen boliger. Det går også på at man ikke vet hvem naboen er, sier Lauridsen.

Les også: Blodpriser i leiemarkedet

Frykter mer utleie

Denne uka gikk høringsfristen ut for flere forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om justeringer i lover som regulerer bruk og eie av bolig. Av femti høringssvar, kommer flere fra bekymrede boligeiere fra blant annet Bergen, Oslo og Kristiansand. Et av dem er fra Risnes og Mangset.

– Man kan få flere tusen kroner natta for å leie ut boligen sin her, så det er lett å forstå hvorfor noen vil gjøre det, men det kan fort gå ut over bomiljøet vårt, sier Risnes.

Departementet foreslår blant annet å sette grenser for korttidsutleie på 90 døgn per år for boligsameier og 30 døgn per år for borettslag. Mangset og Risnes er bekymret for at flere kan komme til å benytte seg av muligheten til utleie dersom lovforslaget vedtas.

– Selv om det foreslås noen reguleringer og innstramminger når det gjelder antallet døgn, så er det samtidig en liberalisering, siden det for eksempel gir beboere i borettslag rett til å drive korttidsutleie i 30 døgn i året uten å måtte få dette godkjent av styret, sier Mangset.

– Vil være ulovlig

I likhet med flere andre, tar ekteparet opp bekymringer knyttet til sikkerhet for naboer til korttidsutleide boliger. I sitt høringssvar skriver de blant annet at «det er underlig at hensynet til sikkerhet og trygghet i bomiljøet ikke har vært mer i fokus» og at «etter vårt syn vil bruk av boligblokker til hotellignende utleie i de aller fleste tilfeller være ulovlig etter Plan- og bygningsloven».

– Brannsikkerhet burde vært utredet og problematisert, sier Mangset.

– Handler om trygghet

Mangset og Risnes er begge arkitekter og engasjert i bolig, både på jobb og privat.

– Det handler om å føle seg trygg i eget hus, sier Risnes.

I bygget paret bor i, deler femti leiligheter på en enkelt trapp som rømningsvei.

– Dette bygget er godkjent som bolig, og jeg kan ikke se at det skulle kunne bli godkjent som hotell, sier Mangset.

Han henviser til at det i boligblokker forutsettes at beboerne kjenner rømningsveiene:

– Man ville for eksempel normalt ha flere trapper i et hotell. I verste fall risikerer man at folk ikke kommer seg ut hvis det begynner å brenne. Man kan ikke bare overse brannrisiko. Man kan ikke si at man er så glad over denne typen utleie at man «ser litt stort på det», sier Mangset.

Avvikler virksomhet

Lille Oslo Eiendom er firmaet som har drevet korttidsutleie i nabobygget til Øistein Mangset og Ingun Risnes. Firmaet har blitt forelagt kritikken fra ekteparet og oppgir at det er kjent med utfordringene i Pilestredet park. «Etter en grundig diskusjon med styret i sameiet før sommeren, har vi derfor blitt enige om at våre korttidsleiekontrakter i Pileparken Sameie vil bli oppsagt snarest, og senest i løpet av inneværende år.»

Les også: Bolighaier rammer Oslo

 

– Korttidsleie tas opp i ny lovrevisjon

– Jeg mener at kritikken fra Risnes og Mangset ikke treffer, svarer statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet på spørsmål om kritikken fra Øistein Mangset og Ingun Risnes i Pilestredet park.

I en e-post til Dagsavisen sier Hiim at kritikken gjelder forhold som ikke reguleres i lovene hvor departementet foreslår å ta inn bestemmelser om korttidsleie.

– Vurderinger av sikkerhet knyttet til brannfare og lignende hører ikke hjemme verken i eierseksjonsloven eller borettslagsloven, skriver Hiim.

– Slike forhold reguleres, som Risnes og Mangset selv er inne på i sitt høringssvar, av Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift og annet offentligrettslig regelverk.

Vil vurdere leie-følger

Statssekretæren påpeker at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i disse dager jobber med å revidere nettopp Plan- og bygningsloven. Her vil korttidsutleie bli et tema.

– I departementet pågår det nå et arbeid med å revidere Plan- og bygningslovens kapittel om eksisterende bygg. Det vil i det lovarbeidet bli vurdert om Plan- og bygningsloven trenger endringer og/eller tilføyelser som følge av problemstillinger knyttet til korttidsutleie, skriver statssekretær Hiim.