Mæland slår fast: Finnmark fylkeskommune opphører 1. januar 2020

– Stortinget har bestemt at slik skal det bli. Jeg ser ingen grunn til at det ikke vil skje, sier kommunalministeren.

 

Av: Bjørn S. Kristiansen og Jo Moen Bredeveien

Fylkestinget i Troms vedtok fredag at de ikke vil starte arbeidet med sammenslåingen så lenge Finnmark ikke vil delta i arbeidet.

Det betyr imidlertid ikke at kommunalminister Monica Mæland (H) tar et hvileskjær i regionreformens mest omdiskuterte sammenslåing: Troms og Finnmark.

– Jeg oppfatter at Stortinget står bak denne reformen, og det er ingen signaler om at det vil endre seg. Det er ingen hemmelighet at jeg ikke har gått i tog for å beholde fylkeskommunen, men jeg er varm tilhenger av å flytte oppgaver fra staten. Og nå har vi bestemt at vi skal ha tre forvaltningsnivåer i Norge. Da må vi sørge for at fylkene blir større og mer robuste, og at de kan ta på seg nye oppgaver, sier Mæland til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vender seg mot KrF for å få bremset regionreformen: – KrF har muligheten til å ta ansvar

Mæland: Ikke min jobb

Troms-politikerne ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar arbeidet med de formelle prosessene som trengs for å slå sammen de to fylkene, men det avviser Mæland.

Hun inviterer istedet partene til et møte allerede om ti dager, 20. august, i et forsøk på å fullføre tvangssammenslåingen.

– Jeg forstår at Troms har havnet i en vanskelig situasjon her, og at de ber om hjelp. Men jeg har ingen hjemmel til å hjelpe dem her. Og jeg har heller ikke et ønske om det. Hele reformen handler om å gi fylkene nye oppgaver. Det er ikke departementets ansvar å løse jobben til fylkespolitikerne.

– Jeg håper politikerne i Troms og Finnmark innser at de må forholde seg til Stortingets vedtak, og at de setter i gang arbeidet med å slå sammen fylkene. De har bare tiden og veien for å komme i mål, det er mye som må på plass. Det kommer nye oppgaver til fylkeskommunene, og de må gjøre seg klare til å håndtere dette, sier Mæland.

LES OGSÅ: Jussprofessor støtter omkamp om tvangssammenslåing: Selve vedtaket om sammenslåing er ikke er lovlig fattet, sier Eivind Smith

– Stortinget har bestemt

– Har du en sanksjonsmulighet mot Finnmark?

– Nei, det har jeg ikke. Men Finnmark fylkeskommune opphører 1. januar 2020. Politikerne har ansvaret for innbyggerne, elevene, tjenestene, og for å sørge for at det kan gjennomføres valg. Jeg antar de kommer til å ta dette ansvaret.

– Har du vurdert å gå til Stortinget for å spørre: hva gjør vi?

– Nei. Stortinget har fattet sitt vedtak, ved to anledninger. Flertallet ligger fast.

– Er du trygg på at vi har 11 fylker i Norge 1. januar 2020?

– Stortinget har bestemt at slik skal det bli. Jeg ser ingen grunn til at det ikke vil skje. Det er Stortinget som bestemmer dette, og fylkene må forholde seg til Stortingets avgjørelse.

LES OGSÅ: Erkjenner at regionreformen var en hestehandel: – Regjeringen var med på regionreformen fordi vi var med på kommunereformen – vi inngikk en avtale om det

KrF: Oppgaver, oppgaver, oppgaver

Nok en gang er det Kristelig Folkeparti som sitter med makten. Vippeposisjonen i Stortinget medfører at regionreformen ender på skraphaugen dersom KrF trekker støtten.

Det er likevel ikke så enkelt. Sammen med Venstre er KrF ansvarlig for at regjeringen satte igang en regionreformen. 

Som Dagsavisen tidligere har omtalt - regionreformen og kommunereformen kom istand etter en hestehandel mellom Høyre/Frp-regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF i forrige stortingsperiode. 

KrF-nestleder Olaug Bollestad legger press på regjeringen. 15. oktober er det varslet en stortingsmelding om overføring av statlige oppgaver til de nye fylkeskommunene. 

Her må regjeringen levere, er budskapet fra KrF.

LES OGSÅ: Regjeringens ekspertrapport om fylkenes oppgaver får slakt: «Det er grunn til å stille spørsmål om utvalget har hatt tilstrekkelig faglig ekspertise», mener LO

– Vi tar til etterretning det vedtaket som Troms fylkesting nå har fattet. Vi ser at de peker på at en viktig forutsetning for regionreformen er å gi nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået. Det er KrF helt enig i, og det har hele tiden vært vår intensjon med reformen, påpeker Bollestad overfor Dagsavisen. 

– Vi mener det er mange ting som heller bør avgjøres av folkevalgte politikere i Troms og Finnmark enn av direktorater og statlige etater i Oslo. Derfor har KrF store forventninger til at regjeringen i oktober kommer med mange gode oppgaver og ansvarsområder som kan flyttes til regionene. Nå må oppgavene komme på plass.