Massiv støtte til streikekrav

De jobber, men får ikke pensjon. Ni av ti støtter de sykehusansattes streik for deltidsansattes pensjonsretter.

– Vi er på tredje uka av streiken, og har kun fått positive kommentarer fra alle hold. De fleste sier de er overraska over at det har vært sånn, at deltidsansatte mangler pensjonsrettigheter. «Jøss, har dere ikke pensjon selv om dere jobber», sier folk. Så jeg er ikke overraska over at Fagforbundets meningsmåling viser stor støtte for saka. Men selvsagt glad for støtten likevel, sier Bjørn Wølstad-Knudsen til Dagsavisen.

Han er fagforeningsleder i Fagforbundet sykehus og helse, som representerer 5000 ansatte ved Oslo universitetssykehus. For tida dessuten streikeleder i sykehusstreiken som startet 29. mai.

De fagorganiserte streiker for at også ansatte i deltidsstillinger på under 20 prosent også skal få rett til pensjonsopptjening. Det har de ikke i dag.

Les også: Etter tjue år som midlertidig, fikk hun endelig fast jobb ved UiO

91 prosent

I en fersk meningsmåling foretatt av Sentio Research på oppdrag av Fagforbundet, er støtten til de streikendes krav tydelig.

Spørsmålet lød «Det er streik i sykehusene nå fordi deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling ikke får rett til pensjonsopptjening. Er du enig eller uenig i at de deltidsansatte skal ha rett til pensjon?»

91 prosent, altså over ni av ti, svarer at de er enige
Fem prosent svarer at de er uenige.
Fire prosent svarer at de ikke vet.

Tusen personer i et representativt utvalg ble telefonintervjuet mellom 4. og 11. juni.

Les også: Lang færre får AAP etter regjeringens innstramming

– Massiv støtte

– Dette viser at det er massiv støtte til streikegrunnlaget. Når 91 prosent sier de støtter kravet vårt, bør det være et kraftig og tydelig signal til

sykehusdirektørene og til Anne Kari Bratten i Spekter. Dette viser at de som streiker støttes av det norske folket, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Hun er begeistra for den klare beskjeden.

– Vi mener det er blodig urettferdig at de med små deltidsstillinger ikke får pensjon. Det er det helt klart at folk flest også gjør. Nå må arbeidsgiverne lytte og komme oss i møte, oppfordrer Nord.

Les også: Stortingspolitikerne nærmer seg en million i årslønn. - Frys! sier Rødt

I tråd med folk

Også Eli Gunhild Bye, forbundsleder i Sykepleierforbundet, er fornøyd. Sykepleierforbundet er ikke i streik, men støtter den.

– Dette er flott, og helt i tråd med det jeg oppfatter at den norske befolkningen ønsker, nemlig at deltidsansatte også får muligheten til å tjene opp pensjon. Budskapet har nådd ut, og jeg opplever streikeviljen som stor, sier hun til Dagsavisen.

Utsatt lønn

Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Erik Kollerud, sier til Dagsavisen at streikekravet har vært enkelt å få oppslutning om.

– Nå som pensjonsreformene går ut på at man skal ha opptjening av pensjon gjennom hele livet, blir det ekstra vesentlig at alt man jobber faktisk teller med. Også mindre deltidsjobber. Vi pleier tenke på pensjon som utsatt lønn. Det er urimelig om de som tjener minst og trenger den lønna mest, ikke skal få den, sier han.

Les også: Tror det blir kaos med Bompengepartiet på laget

Kvinner og unge

De som er tatt ut i streik ved Oslo universitetssykehus, som inkluderer Rikshospitalet, Aker og Ullevål sykehus, er kontoransatte, teknisk personell og andre som jobber på dagtid, ingen som går i kvelds- eller helgevakter.

– De fleste som streiker er selv ansatt hundre prosent. Men dette er en solidarisk streik, for dem som jobber i stillinger på under tjue prosent. Det gjelder de lavtlønte, mange kvinner, og flest unge, sier streikeleder Bjørn Wølstad-Knudsen i Fagforbundet.

Økt bruk av lav brøk

Streiken omfatter også St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge. Totalt er rundt 650 fagorganiserte landet over tatt ut i streik.

– Sykehusenes bruk av lave stillingsbrøker øker. Det er kritikkverdig i seg selv. Vi ser at særlig sekretærer og ansatte i helsefagene oftere og oftere tilbys lave stillingsbrøker. I hovedsak ønsker folk å jobbe mer, sier Wølstad-Knudsen.

0,1 prosent

Han poengterer imidlertid at dette ikke er en streik om stillingsprosenter eller lønn, men om pensjon.

– Lønnsbudsjettet til norske sykehus er på 60 milliarder. Dette vil koste 60 millioner, altså 0,1 prosent av totalen. Til de som får minst, sier han.

Stor streikevilje

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat. Tirsdag kveld var partene til mekling hos Riksmekleren, uten å komme til enighet.

– Streikeviljen er stor, og moralen på topp.

Les også: Ja, venstresida svikter barna. Vi trenger sekstimersdag