Lagmannsretten sier at moren til Maria ikke får bli i Norge. I praksis kastes dermed også lille Maria ut av landet. FOTO: ARNE OVE BERGO

Maria og moren kastes ut av landet

NY DOM: Moren til fire år gamle Maria får ikke lov til å bli i Norge, og kastes ut. I praksis kastes også Maria ut.

I dag kom dommen fra Borgarting lagmannrett. Marias mor får ikke lov til å bli i Norge.

- Vi kommer til å anke saken til Høyesterett, sier Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), til Dagsavisen.

 

Innsamling

Nå starter de opp en innsamslingsakjon på SEIFs nettsider for å kunne ta saken til Høyesterett.

- Moren til Maria er kommet i den situasjon at hun nå kan bli hentet av politiet og sendt ut av landet. For moren er dilemmaet om hun skal ta med seg Maria til det uvisse, eller dumpe henne til barnevernet, sier Schjerven Hansen, som er overrasket over en del av punktene i dommen.

- Lagmannsretten sier at det er greit at hun blir foreldreløs, sier Georg Schjerven Hansen.

- Moren er skuffet, men innstilt på å kjempe videre, legger Schjerven Hansen til.

 

Født i Norge

Maria er født i Norge, med norsk far og kenyansk mor, og er norsk statsborger. Men moren får ikke bli i landet. Faren har aldri vist noen interesse for datteren.

I tingretten ble det ikke vurdert at Maria kunne bli i Norge sammen med sin mor. Marias norske statsborgerskap hadde her ingen tyngde, da retten skrev følgende: Datteren er så liten at hun for sin del ikke har opparbeidet noen tilknytning til Norge av betydning. Barnets beste er et grunnleggende hensyn, men det ikke det eneste som skal vektlegges.

- Moren oppga falskt navn da hun søkte asyl i Norge første gang, og den saken har fulgt henne hele veien selv om hun i ettertid har framlagt originalt pass fra Kenya i korrekt navn, sier Georg Schjerven Hansen i SEIF.

Hun er vedtatt kastet ut av landet, og har ikke noe å dra tilbake til i hjemlandet Kenya. Tar hun med seg Maria, blir det et liv i slummen for fireåringen.

For moren er det uaktuelt å la Maria være igjen i Norge, hvis hun selv må forlate landet.

Maria og morens støttespillere er innstilt på å bringe saken inn for menskerettighetsdomstolen i Strasbourg om nødvendig.

tom.vestreng@dagsavisen.no