Slik så Odda sentrum ut i fjor høst etter storflommen i elva Opo. Store deler av stedet ble rasert. FOTO: MARIT HOMMEDAL/NTB SCANPIX

– Må sikre seg selv

Når vi får mer ekstremvær, flom og ras må folk bli flinkere til å sikre seg selv, mener den nye direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Cecilie Daae.

– Jeg vil sammenligne det med helserisiko. Det er ingen tvil om at myndighetene har et stort ansvar for å sikre et trygt, sikkert og robust samfunn. Men det er også en rekke ting man kan gjøre som individ, sier Cecilie Daae, den nye sjefen for DSB.

De siste dagene har ekstremværet Petra skylt inn over Sør-Norge, og skapt store materielle skader. De siste årene har ekstreme nedbørsmengder skapt flom, skred og oversvømmelser i hele landet gjort skader for milliarder av kroner. Og forskerne er enige i at den slags type vær vil det bli mer av framover.

LES OGSÅ: Dette er værmeldingen for årene som kommer

Individuell risiko

– Er det sånn at folk rett og slett må slutte å bosette seg rundt for eksempel elver som er utsatte for flom?

–Vi ser at kommunene jobber stadig bedre med disse utfordringene. Håndteringsviljen og evnen når noe skjer har blitt vesentlig bedre, men man kan alltid bli bedre. Det gjelder oss alle. Jeg er også opptatt av at hver enkelt innbygger som vet at han eller hun er utsatt for risiko, må gjøre egne individuelle analyser og tenke på hva slags tiltak man kan iverksette. Den gjennomtenkningen er nyttig for alle å ta med jevne mellomrom.

Blant eksemplene hun kommer med kan være å flytte ting opp av kjelleren om man ser en høy risiko for flom, eller å bilde ting fast om det skulle blåse mye.

– Man må ta inn over seg at dette har kommet for å bli. Det er ikke enkelthendelser, men gjentakende hendelser, sier Daae.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Kommet for å bli

Flere forskere har de siste årene advart mot at mer ekstremnedbør vil bli vanligere og vanligere i årene som kommer. I gårsdagens Dagsavisen omtalte vi en rapport som skal legges fram tirsdag, som konkluderer med at det vil bli langt mer regn i mer intense perioder fram mot 2100.

Daae forteller hvordan direktoratet nå jobber for å sikre Norge mot mer ekstremvær.

– Å jobbe ut mot kommunene er helt sentralt. Der ligger nøkkelen til å mestre dette. Å undersøke kommuner og skaffe kunnskap om hvordan man kan jobbe for å forebygge konsekvensene av ekstremvær er et av våre satsingsområder. Det handler om å evaluere systematisk og lære av hendelser som skjer. Det handler også om å se hele bildet, sier hun.

LES OGSÅ: Forsker: Norge må bygges om

Tette hendelser

Hun forteller at en stor utfordring er at man ikke er flinke nok til å lære av tidligere hendelser.

– Det er så tett mellom hendelser med ekstremvær at man nesten ikke klarer å rydde opp og iverksette tiltak før neste ekstremvær kommer. Det er en utrolig krevende situasjon å være i, sier hun.

Hun sier at noe av det viktigste arbeidet direktoratet jobber med nå er å skape tillit til beredskapen i Norge.

– I den situasjonen vi står i nå, hvor det generelle beredskapsbildet er under endring og under press i den forstand at det kommer flere og mer komplekse hendelser, sier vi at man samtidig må klare å ha tillit til hverandre. Vi må jobbe sammen og gjøre hverandre klokere. Det er viktig at vi ikke skaper et samfunn der vi blir mistenksomme. Man skal føle at man har tillit til myndighetene.

LES OGSÅ: Ekstremværet endrer Norge