LO har brutt forhandlingene med Finans Norge

Strides om slitertillegg for 62-åringer som ikke orker å jobbe lenger.

Arbeidsgiverne vil ikke gi et slitertillegg til dem som vil gå av tidlig i finansnæringen, ifølge LO, som nå har brutt tarifforhandlingene med Finans Norge.

Et av LOs viktigste krav i tariffoppgjøret var kravet om et «slitertillegg» for dem som ikke er orker å jobbe etter fylte 62 år, etter modell fra årets tariffoppgjør med NHO.

– Det er ganske provoserende at Finans Norge ikke vil ta seg råd til et slitertillegg. Denne næringen er den som kommer best ut av AFP-ordningen. Den har flest som går av med AFP i forhold til hva næringen betaler inn, og avtalefestet pensjon har blitt brukt aktivt til nedbemanning av eldre arbeidstakere. Likevel vil ikke arbeidsgiverne betale den lille summen det er snakk om her, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Til riksmekleren

– Finans Norge nekter å delta i forbedringene av AFP-ordningen og avviser LOs krav om endringer av AFP tilsvarende den NHO og LO har kommet til. Det kan ikke vi gå med på, sier hun.

Dermed ender forhandlingene mellom LO og Finans Norge hos Riksmekleren. 

– Vi opplever at vi har strukket oss for å imøtekomme kravene fra LO, men må konstatere at de har valgt å bryte forhandlingene, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tariffavtaler

Heller ikke LOs krav om retten til å opprette nye tariffavtaler i finansnæringen ville Finans Norge gå med på.

– De ulike organisasjonene på arbeidstakersiden konkurrerer om medlemmer i alle bransjer, men har like vilkår til å fremme krav om å opprette tariffavtaler i enkeltbedrifter. Den muligheten gis ikke LO i finansnæringen. Ingen andre avtaleområder har slike regler, sier Hessen Følsvik.

Striden står om de såkalte omfangsbestemmelsene, opplyser LO. De fleste tariffavtaler har bestemmelser om hvem avtalen omfatter. Dette avgrenser hvilke bransjer, bedrifter eller faggrupper gjelder for.

– Dårlig lavtlønnsprofil

Hessen Følsvik er også skuffet over lavlønnsprofilen i tilbudet fra Finans Norge. De kom med et tilbud på 0,55 prosent, minimum 2.700 kroner. Det er under halvparten av lavtlønnstillegget i LO/NHO-oppgjøret.

–  Små sentrale tillegg gir mest til dem som tjener mest fra før, sier hun.

– Og det er jo ikke slik at denne næringen ikke har råd til dette. Finansnæringen er Norges mest lønnsomme næring, legger hun til.